Bentlie Blog

Delen

Hoe creëer je draagvlak voor duurzame inzetbaarheid bij de directie?

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Dat wordt nergens tegengesproken. Toch blijkt in de directiekamer duurzame inzetbaarheid het af te leggen tegen de vaste ‘directie onderwerpen’; omzet, kosten, concurrentie, leveranciers, overnames, klachten, etc.

Peilingen geven aan dat HR medewerkers draagvlak bij de directie als grootste knelpunt ervaren.

duurzame inzetbaarheid bezwaren

In deze blog willen we je helpen om dit draagvlak wel te krijgen. Spreek de taal van de CEO en CFO. Oftewel, money talks. Duurzame inzetbaarheid is het namelijk allemaal; kostenverlaging, prestatieverhoging en kwaliteitsverbetering.

In deze blog geven we 4 tips om jouw directie te overtuigen van duurzame inzetbaarheid.

Zet de belangrijkste drijfveer voor de directie in

Vaak komt steun van de directie voor HR-gerelateerde zaken niet vanzelf. Helemaal nu bedrijfsresultaten onder druk staan door COVID en de krapte op de arbeidsmarkt.

De strategie is op kostenbesparing gericht. Want het geld is ergens anders beter besteed, is de gedachte.

Daardoor kun jij geen stappen zetten in duurzame inzetbaarheid. Terwijl dat juist zo belangrijk is in de krappe arbeidsmarkt. Want minder uitstroom en uitval zijn hele belangrijke HR-KPI’s. Juist daarom heb je de steun van de directie nodig.

Om dat te bereiken is het belangrijk om hierover cijfers paraat te hebben. Zo krijg je de besparingen en opbrengsten inzichtelijk. Hier zijn de tips om je daarbij te helpen:

4 tips voor het overtuigen van je directie

Tip 1: laat zien wat de kosten van uitval en verzuim zijn

Welk bedrag ben je elk jaar kwijt aan uitstroom, uitval en verzuim van medewerkers? Hoe hoog zijn de kosten van het vinden van nieuwe medewerkers?

Het gaat dan niet alleen om kosten van zieke medewerkers. Het gaat ook om de kosten voor het opvangen van hun afwezigheid:

 • hoe lang zijn zij totaal afwezig?
 • welk bedrag zijn we kwijt aan het doorbetalen?
 • wat zijn de re-integratiekosten?
 • hoe duur was het vervangen van deze medewerker?
 • etc.

Probeer de oorzaken van deze kostencomponenten te achterhalen. Maak op basis hiervan een realistische inschatting van verbetering op deze punten. Oftewel: welke besparing levert duurzame inzetbaarheid op?

Tip 2: bereken wat verbetering in duurzame inzetbaarheid oplevert

Aandacht voor de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Gelukkige medewerkers zijn zelfs 13% productiever.

Kortom: betere duurzame inzetbaarheid heeft als effect dat de kwaliteit en productiviteit toenemen. Laat de directie zien hoeveel dat oplevert.

Deze stijging is eenvoudig uit te rekenen:

 • hoeveel waarde voegt een medewerker toe? Weet je dat niet? Ga dan uit van ongeveer 2 keer het bruto-jaarloon.
 • hoeveel kost een medewerker?
 • hoeveel bespaar je op loonkosten als de productiviteit een paar procent stijgt?

Het uitrekenen wat een stijging van de kwaliteit oplevert is bijna hetzelfde als het uitrekenen wat de kosten van een fout zijn:

 • welke extra handelingen moeten medewerkers uitvoeren om fouten te herstellen?
 • hoeveel tijd is de afdeling klantenservice of verkoop bezig met het afhandelen van klachten?
 • spreken zij kortingspercentages af als goedmakertjes? Hoeveel procent?

Hiermee druk je duurzame inzetbaarheid in cijfers uit voor je directie.

Tip 3: wat zijn de kosten van verloop?

Duurzame inzetbaarheid is goed voor de tevredenheid in de organisatie. Werknemers hebben immers de kans om te groeien, gezond te zijn en werk te doen dat ze leuk vinden. Dat betekent dat ze minder snel vertrekken en je verloop dus lager is.

Volgens Welder is een personeelsverloop van 10% goed. Houd wel rekening met gewenst en ongewenst vertrek. Vooral ongewenst vertrek is kostbaar.

Je berekent het verloop als volgt: tel het aantal medewerkers aan het begin en eind van een periode bij elkaar op en deel dat door twee. Je hebt nu het gemiddelde aantal medewerkers in die periode. Door het aantal vertrekkers te delen door het gemiddeld aantal medewerkers, kom je uit bij het personeelsverloop.

Wist je dat het vertrekken van een modale goed functionerende medewerker ongeveer € 50.000 kost? Denk maar aan de kosten voor werving en selectie, risico op ‘bad hire’, het onboarden en training. Het duurt even dat een nieuwe medewerker op volle kracht draait, zelfs als het een goede is. Dat heb moet je allemaal besteden om op het oude niveau terug te komen.

Een klein bedrag investeren om medewerkers aan boord te houden is het dus altijd dubbel en dwars waard.


Door onze Duurzame Inzetbaarheid Scan in te zetten meet je inzetbaarheid met scores. En je medewerkers krijgen direct praktische maatregelen. Zo verbeter je de inzetbaarheid in je organisatie snel en voorkom je ongewenst verloop.

Tip: we hebben ook een gratis Scan beschikbaar. Zo kun je gratis inzetbaarheid van je medewerkers meten. 


Tip 4: benadruk het belang van duurzame inzetbaarheid op imago

Werving en selectie

Duurzame inzetbaarheid en selectie zijn verschillende zijden van dezelfde HR-munt. Want organisaties die goed voor hun medewerkers zorgen en ze kansen biedt staat er bij sollicitanten een stuk beter op.

Bedenk maar eens: wil je liever bij een organisatie werken waar sporten gefaciliteerd wordt en waar je een elektrische fiets krijgt? Of liever bij een organisatie die hier niets aan doet. Wij weten het antwoord wel.

Vanuit klantperspectief

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is steeds vaker een eis van organisaties voor hun partners. En anders op z’n minst een wens. Dit speelt mede vanwege hun imago een grote rol.

Want men doet nou eenmaal liever zaken met een organisatie die goed voor werknemers zorgt. En daarmee is dit – vooral voor grote organisaties – een mogelijk belangrijk punt in contractbesprekingen. Wie zegt dat duurzame inzetbaarheid geen geld oplevert..?

Oftewel: duurzame inzetbaarheid zorgt voor een ijzersterk imago.

De eerste stap naar duurzame inzetbaarheid in je organisatie

De boodschap van dit artikel mag duidelijk zijn: financiële onderbouwing is enorm belangrijk. Door kosten te analyseren en inzichtelijk te maken overtuig je jouw directie eenvoudiger.

Juist het draagvlak bij directie is cruciaal.

Want in organisaties waar de duurzame inzetbaarheid goed is geregeld zijn directies de grootste aanjagers.

Succes!

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.