Bentlie Blog

Delen

Hoe jij duurzame inzetbaarheid effectief kunt meten

Duurzame inzetbaarheid is een vaak gebruikte term de laatste jaren. En de term gaat ook nog lang niet verdwijnen. Want we weten allemaal dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is, voor medewerkers en organisaties.

Logisch dus dat je duurzame inzetbaarheid wil meten.

De vraag is alleen: wat is nou een effectieve manier om duurzame inzetbaarheid te meten? En is meten eigenlijk wel belangrijk?

vrouw wijst naar blog over duurzame inzetbaarheid meten

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is beleid voor Human Resources. Kort gezegd zorgt het ervoor dat medewerkers langer, gezonder en met meer plezier kunnen blijven werken.

Dat is om logische redenen goed voor werknemers. Maar ook organisaties zijn erbij gebaat: het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Op onze kennispagina over duurzame inzetbaarheid gaan we dieper op de uitleg van inzetbaarheid in.

Moet je duurzame inzetbaarheid meten?

Laten we met de deur in huis vallen: eigenlijk gaat duurzame inzetbaarheid meten helemaal niet om meten. Niet als doel op zich althans.

Waar het dan wel om gaat? Om wat je met de resultaten van de meting doet. Oftewel, je krijgt uit de meting bepaalde inzichten die je om moet zetten in maatregelen voor de individuele medewerker of binnen de organisatie. Het zijn de maatregelen die zorgen ervoor dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers toeneemt, niet het meten.

Wil je voorbeelden van maatregelen? We hebben een uitgebreide pagina met maatregelen gemaakt.

Dus, om antwoord te geven op de vraag “moet je duurzame inzetbaarheid meten?”: Ja, zodat je met de resultaten maatregelen kunt kiezen om de inzetbaarheid te verbeteren. En om daarna een effectmeting te doen.

Eigenlijk is duurzame inzetbaarheid een cyclus:

duurzame inzetbaarheid cyclus

Dus hoe voer je deze meting uit? Hoe interpreteer je de resultaten? En welke maatregelen kun je inzetten om het te verbeteren? En waar gaat de hermeting over?

Zo meet je duurzame inzetbaarheid

De makkelijkste manier om te meten is door een medewerkersonderzoek in te zetten. Bij Bentlie zagen wij een aantal jaar geleden het voordeel van zulke vragenlijsten. Daarom hebben wij onze eigen vragenlijst technologie ontwikkeld. Onze vragenlijst technologie focust juist op het verbinden van maatregelen aan de metingen, oftewel de antwoorden van de medewerkers.

De grote voordelen van medewerkersonderzoeken zijn dat de vragenlijsten eenvoudig en snel in te zetten zijn en naar wens aan te passen.

Om beter uit te leggen hoe je met medewerkersonderzoeken duurzame inzetbaarheid meet gebruiken we hieronder screenshots uit ons eigen systeem.

Behandel verschillende thema’s

Het is handig om je aan een aantal vaste thema’s te houden. Deze thema’s omvatten het hele spectrum van duurzame inzetbaarheid. Volgens ons zijn dat:

  • Werk-privé balans
  • Geldzaken
  • Ontwikkeling
  • Vitaliteit
  • Werkvermogen

Je kunt deze thema’s aanvullen, verwijderen of aanpassen.

Door je aan een aantal standaard thema’s te houden vergeet je geen onderwerpen. Zoek dan wel software uit die standaardvragen of sjablonen voor vragenlijsten heeft. Onze vragenlijst voor duurzame inzetbaarheid is klaar voor gebruik.

Hieronder staan een aantal voorbeeldvragen uit onze vragenlijst. De eerste vragen uit onze gaan over ontwikkeling:

duurzame inzetbaarheid vragen sterke punten en kennis toepassen

De vragen daarna gaan over gezondheid en vitaliteit:

duurzame inzetbaarheid vragen gezondheid en vitaliteit

In totaal bestaat onze vragenlijst over duurzame inzetbaarheid uit 25 vragen. Ook de vragen kun je aanpassen, aanvullen of verwijderen. Zowel de inrichting van de thema’s als vragen is dus volledig flexibel en daarmee precies voor jouw organisatie aan te passen.

Deel respondenten in groepen in en nodig ze uit

Oke, je hebt een vragenlijst en thema’s. De volgende belangrijke stap is de indeling van de medewerkers in groepen. Hiermee kun je later per afdeling, locatie, etc. precies zien waar de knelpunten liggen. De groepsindeling bepaalt hoeveel inzicht je in duurzame Inzetbaarheid krijgt.

Je kunt dus ook de vragenlijsten per groep variëren. Productie heeft andere aandachtspunten m.b.t. Duurzame inzetbaarheid dan bijvoorbeeld administratie.

Dit draagt bij aan het analyseren van de resultaten. En bij het uitzoeken van de beste maatregelen.

Hierna kun je de respondenten uitnodigen. Vaak gebeurt dat via een e-mail. Bij Bentlie kan dat ook via een linkje of via een QR-code.

Waarborg privacy

Zorg er voor dat je de privacy van deelnemers kunt waarborgen. Omdat het over gevoelige gegevens gaat mogen gegevens niet naar individuele werknemers te herleiden zijn.

De makkelijkste manier om dit te waarborgen is een vragenlijsten leverancier uit te zoeken die voldoet aan ISO 27001.

Resultaten interpreteren

Als je je vragenlijst verstuurd hebt, en je hebt voldoende respons dan kun je de resultaten bekijken. Uit elke vragenlijst kom thema’s of onderwerpen die goed scoren. En ook een (aantal) minder goede scores..

De eerste vragen uit onze vragenlijst werden door de meeste respondenten positief ingevuld:

resultaten di-vragen sterke punten en kennis toepassen

Maar er zijn ook onderwerpen die minder goed scoren:

resultaten di-vragen feedback en loopbaan

Je kunt je vast voorstellen waar de meeste winst te behalen is: bij vraag 4 en 5. Respondenten geven hier neutrale antwoorden. Dit is misschien een teken dat er verbeteringen nodig zijn. Het ligt dan ook voor de hand je op deze onderwerpen te focussen.

We gaven eerder al aan dat het belangrijk is om je respondenten in te delen in groepen. De afdeling Marketing kan bijvoorbeeld hele andere antwoorden geven dan de afdeling Human Resources. Als het kan gebruik hier dan een filter voor, zo heb je meer aan je data.

Duurzame inzetbaarheid maatregelen aanbieden

En dan nu waar het allemaal om draait: het aanbieden van maatregelen om inzetbaarheid te verbeteren.

Er zijn veel manieren hoe je specifieke onderwerpen m.b.t. duurzame inzetbaarheid kunt aanpakken. Denk dan aan cursussen, een gesprek met leidinggevenden of HR, een cultuurverandering, een training, etc.

Grofweg zijn er drie manieren om maatregelen aan te bieden:

  1. Algemene aankondiging
  2. Automatisch
  3. In een persoonlijk gesprek

1. Algemene aankondiging

Er zijn situaties denkbaar dat een algemene aankondiging voor maatregelen voldoende zijn. Bijvoorbeeld als het geen specialistische maatregelen zijn, zoals een fietsplan ter verbetering van vitaliteit of fruit op kantoor.

Meestal gaat het om onderwerpen waar weinig lage scores zijn of maatregelen die in z’n algemeenheid goed zijn.

2. Automatisch

In Bentlie kun je automatisch maatregelen koppelen aan antwoorden uit de vragenlijst.

Bijvoorbeeld een respondent die niet neutraal of lager antwoordt bij vraag 4 over voldoende feedback krijgt de tip om een pagina te bekijken hoe hij zelf om feedback kan vragen. Zo kunnen medewerkers direct zelf aan de slag met verbeteringen.

vraag feedback bij ontwikkeling

Je kunt zien dat veel mensen hier gebruik van maken in onderstaande screenshot (15 van de 46 respondenten). Respondenten maken hier dus graag gebruik van.

goede feedback maatregelen

Samen geven de scores en het aantal clicks op maatregelen een perfect beeld van waar behoefte bij medewerkers ligt.

3. In een persoonlijk gesprek

Dit is de meest persoonlijke en intense manier om maatregelen aan te bieden. Iemand (dat kan een lijnmanager zijn, maar ook iemand van HR of een arbo specialist) gaat in gesprek met en medewerker. De medewerker geeft aan waar zijn verbeterpunten liggen. Bijvoorbeeld aan de hand van de scores uit de vragenlijst.

Dit gesprek is vooral belangrijk voor de medewerkers die minder toegankelijk zijn voor automatisch aangeboden maatregelen of algemene aankondigingen. Het zijn vaak de meest kwetsbare medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De gespreksleider geeft vervolgens aan van welke maatregelen de medewerker gebruik kan maken. Hiervoor is het wel belangrijk dat de gespreksleider goed in het onderwerp zit. Anders kunnen niet de juiste maatregelen aangeboden worden. In Bentlie wordt de gespreksleider gefaciliteerd in het voeren van duurzame inzetbaarheids gesprek.

Effectmeting

Wij raden aan om een tijd later een effectmeting uit te voeren. Bijvoorbeeld een half jaar of een jaar later. Of om periodieke metingen, bijv. elke 2 maanden, op de onderwerpen met de meeste prioriteit.

Deze effectmeting kan dus per groep verschillend zijn.

Door de effectmeting kun je monitoren in welke mate de maatregelen zin hebben gehad.

Aan de slag!

We hebben je laten zien hoe je duurzame inzetbaarheid kunt meten. Dat deden we aan de hand van een voorbeeld uit onze software. Andere software werkt voor jou wellicht ook.

Wij raden je dan ook aan om demo’s aan te vragen met verschillende tools. Zo kun je zelf zien wat voor jou het beste werkt.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.