Bentlie Blog

Delen

Duurzame inzetbaarheid subsidie in 2021

Per 1 februari 2021 is het mogelijk gebruik te maken van de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). De regeling loopt van 2021 tot en met 2025.

Deze MDIEU komt voort uit het Pensioenakkoord. De subsidie is bedoeld voor werkgevers in sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

Ook onderdeel van deze subsidie zijn uitkeringen van werkgevers aan werknemers die niet tot de AOW-leeftijd door kunnen werken.

Vanaf februari 2021 kan met de MDIEU een vaste subsidie van €20.000 aangevraagd worden voor een sectoranalyse. Vanaf 1 juni 2021 is dit mogelijk voor een activiteitenplan. Het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de regeling bedraagt één miljard euro.

Hoe werkt de MDIEU?

Er is een subsidie van maximaal 25% beschikbaar voor regelingen voor het vervroegd uittreden van personeel. Voor maatregelen voor duurzame inzetbaarheid is maximaal 50% subsidie beschikbaar.

Let op: de subsidie voor vervroegde uittreding is alleen aan te vragen als er óók sprake is van investeringen in maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

De subsidieregeling is in het leven geroepen in het kader van duurzame inzetbaarheid (DI). Voor de gezondheid van medewerkers en het behoud van medewerkers is DI onmisbaar.

Vooral nu door vergrijzing de uittreding groter wordt en de toetreding van nieuwe (jonge) medewerkers afneemt. De eisen die gesteld worden aan werk nemen toe en de AOW-leeftijd wordt verhoogd.

Daarom is het belangrijk dat mensen gezond hun pensioen halen.

Voor zowel de werkgever als de werknemer zijn hierin rollen weggelegd. De werkgever faciliteert de middelen. De werkgever onderneemt actie.

Op deze pagina vind je onze lijst met maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Schijf van vijf duurzame inzetbaarheid

De subsidie is een regeling vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit ministerie ontwikkelde al eens de Schijf van vijf voor duurzame inzetbaarheid.

Dit is een hulpmiddel om DI te verankeren in organisaties. Met de subsidieregeling faciliteert het SZW op financiële wijze de inzet van de Schijf van vijf voor DI.

Schijf van vijf duurzame inzetbaarheid (2) (1) (1)

Waar de Schijf van vijf vooral helpt bij het ‘doen’ verankeren en structureel inzetten van duurzame inzetbaarheid, helpt deze subsidieregeling in het ‘kunnen’ inzetten. Oftewel: de middelen worden hiermee gecreëerd om met DI aan de slag te gaan.

Wat nog rest is de wil om met DI aan de slag te gaan. Samen vormen ze de drie pijlers: willen, kunnen en doen. In deze blog leggen we de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid uit.

Hoe zet je DI in en welke middelen zijn daarvoor nodig?

Op onze kennispagina duurzame inzetbaarheid leggen we alles uit.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.