Bentlie Blog

Delen

KPI’s voor duurzame inzetbaarheid | Maak het meetbaar

Een van de moeilijkste zaken van duurzame inzetbaarheid is het meetbaar maken. Door het meetbaar te maken, weet je of jouw interventies en maatregelen zin hebben. Een manier om dit meetbaar te maken is met Key Performance-Indicators (KPI’s). 

In deze blog vertellen we je hoe je KPI’s voor duurzame inzetbaarheid ontwikkelt. We geven ook een aantal voorbeelden van KPI’s.

Inhoud

Wat is een KPI voor duurzame inzetbaarheid?

Een KPI voor duurzame inzetbaarheid is een indicator die aangeeft hoe duurzame inzetbaarheid zich in je organisatie ontwikkelt. Ze maken voortgang dus meetbaar. Een KPI is een getal dat je kunt meten. Dit kan een exact cijfer zijn, maar ook een percentage.

Duurzame inzetbaarheid meten met KPI’s

Duurzame inzetbaarheid meet je onder je medewerkers.  Dit doe je aan de hand van de doelen die je opgesteld hebt.

Vervolgens maak je per doel een of meerdere KPI’s.  We maken een onderscheid tussen harde en zachte KPI’s.

Harde KPI’s zijn duidelijk zichtbaar voor de organisatie. Denk aan het verzuimpercentage of het percentage medewerkers dat doorstroomt. Vaak zijn deze gegevens al beschikbaar.

Zachte KPI’s zijn minder makkelijk te zien of nog niet beschikbaar. Hier zit niet gelijk een duidelijk getal aan vast, zoals bij het percentage ziekteverzuim. Werkgeluk ervaart bijvoorbeeld iedere werknemer anders.

Voorbeelden van KPI’s duurzame inzetbaarheid:

Harde KPI’s

  • personeelsverloop
  • de mobiliteit van medewerkers
  • productiviteit
  • ziekteverzuim

Zachte KPI’s

  • werkgeluk
  • wendbaarheid,
  • betrokkenheid,
  • motivatie
  • stress

Om zachte KPI’s te meten kun je bijvoorbeeld medewerkers een gestructureerde vragenlijst te laten invullen vóór en ná een bepaalde interventie op DI. Dit kan met een vragenlijst of DI-Scan.

Werken aan het verbeteren van KPI’s voor duurzame inzetbaarheid

Met vragenlijsten kun je KPI’s op duurzame inzetbaarheid meten. Maar ze hebben een grote tekortkoming. Ze geven namelijk geen inzicht in waarom je zo gescoord hebt.

Met andere woorden: wat kun je met de uitkomsten? Waarom scoor je zo hoog of laag?

Zo kunnen er voor ‘uitputting ten gevolge van werk’ wel 12 verklaringen. Denk alleen al aan overwerken, werkdruk of tijdgebrek.

Dus, als je iets aan die uitputting wil doen, dan moet je eerst de oorzaak achterhalen.

Meer inzicht in KPI’s van duurzame inzetbaarheid

Een hele belangrijke stap in het werken aan duurzame inzetbaarheid is dus inzicht verkrijgen tussen onderdelen van duurzame inzetbaarheid en jouw organisatie.

Door vragenlijsten over duurzame inzetbaarheid te combineren met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) achterhaal je onderliggende oorzaken. Hiermee word je aanpak een stuk effectiever.

Want dit geeft antwoord op de vraag: “waarom is de score op x laag/hoog?”

Met een MTO ga je op zoek naar de achterliggende oorzaak van een KPI van duurzame inzetbaarheid die je wilt verbeteren. Alle onderwerpen die we noemden als mogelijke oorzaak van ‘uitputting’ kunnen in een MTO worden onderzocht.

Wat je nu kunt doen

Het is goed dat je met duurzame inzetbaarheid bezig bent. KPI’s zijn hier erg waardevol voor.

Zorg dus dat je inzicht krijgt in de harde KPI’s, zoals verzuim en personeelsverloop.

Probeer daarna inzicht te krijgen in de zachte KPI’s zoals werkgeluk, motivatie en stress.

Het makkelijkst is het om hier een flexibele, dus aanpasbare, vragenlijst voor in te zetten. Hiervoor kun je bijvoorbeeld onze Duurzame Inzetbaarheid Scan gebruiken. Maar je kunt het ook direct aan je werknemers vragen. Om je op weg te helpen hebben we hiervoor een gratis gesprekskaart opgesteld.

Koppel direct maatregelen en interventies aan de vragenlijst of gesprekken. Dan kunnen medewerkers direct verbetering boeken.

Zet deze vragenlijst of gesprekken periodiek in om de voortgang te meten.

Probeer daarna de achterliggende oorzaken op de scores hiervan in kaart te brengen met een tevredenheidsonderzoek. Er zijn voldoende tools beschikbaar voor zo’n MTO. Wij hebben ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek tool

Aan de slag

Hopelijk weet je nu meer over duurzame inzetbaarheid en KPI’s. Stel ze op en begin met meten. Bijvoorbeeld met onze tool.

Heb je vragen? Neem dan contact op.


Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.