Bentlie Blog

Delen

Vragenlijst werkgeluk – begin direct met meten

Het is altijd belangrijk geweest dat medewerkers en collega’s gelukkig zijn in hun werk. In de huidige arbeidsmarkt is er nog een hele goede reden bijgekomen voor het werken aan werkgeluk. Want gelukkige medewerkers zijn niet alleen effectiever, maar ook loyaler.

Dus als je wil voorkomen dat ze jouw organisatie verlaten zorg je dat ze gelukkig zijn. Maar hoe weet je of ze gelukkig zijn? Met een vragenlijst over werkgeluk!

Vragenlijst werkgeluk voorbeeldvragen

Gebruik onderstaande voorbeeldvragen om het met je medewerkers over hun werkgeluk te hebben. Het liefst gebruik je hiervoor een Likertschaal. Die ziet er zo uit:

Helemaal mee oneens – mee oneens – neutraal – mee eens – helemaal mee eens

Hoe vaker iemand eens of helemaal eens antwoord, hoe gelukkiger in het werk deze persoon is.

 1. Ik weet wat er van mij verwacht wordt in mijn werk
 2. Ik ervaar een gezonde werkdruk
 3. Ik kan mijn werk zelf inrichten
 4. Ik mag zelf beslissingen maken
 5. Ik doe waar ik goed in ben
 6. Ik word gewaardeerd op mijn werk
 7. Mijn mening doet ertoe
 8. Ik kan groeien in mijn werk en ontwikkel mezelf
 9. Ik ben trots op mijn organisatie en werk
 10. Mijn collega’s willen (ook) goede resultaten halen
 11. Ik voel me op mijn gemak op werk
 12. Ik ga met plezier naar werk

Eigen vragenlijst versturen?

Zelf een vragenlijst voor werkgeluk, medewerkerstevredenheid of duurzame inzetbaarheid in je organisatie maken en inzetten? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken, of bekijk hier onze medewerkersonderzoek tool.

Waarom zet je een vragenlijst voor werkgeluk in?

Een vragenlijst geeft eenvoudig inzicht in werkgeluk. Het geeft aan wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan.

Dit inzicht in belangrijk, want: met werkgeluk zijn medewerkers geconcentreerder, creatiever, klantvriendelijker, gemotiveerder en gezonder. Meer werkgeluk is dus niet alleen heel belangrijk voor de medewerker, maar ook voor zijn/haar omgeving. Iedereen wordt er beter van!

Vooral omdat we een krappe arbeidsmarkt hebben en medewerkers langer werken tot hun pensioen. Door de vergrijzing neemt het aantal uittreders toe en het aantal toetreders wordt kleiner. Ook de eisen die aan werknemers worden gesteld steeds zijn hoger.

Kortom: je wil dus zicht op werkgeluk hebben. En waar nodig verbeteringen aanbrengen. Daar gebruik je een vragenlijst voor.

Wat meet een vragenlijst voor werkgeluk?

Geluk is een subjectieve term. Een vaste definitie van werkgeluk bestaat daarom niet.

Wij zouden het zo willen omschrijven:

Iemand is gelukkig in het werk als deze persoon met plezier, enthousiasme, voldoening en betrokkenheid aan het werk is. Natuurlijk in de juiste functie, in goede gezondheid en een gezonde werk-privé balans.

Daar is onze vragenlijst dus ook precies op gericht. Onze vragenlijst omvat de volgende thema’s:

 1. Werk & loopbaan: Onder dit thema valt bijvoorbeeld of een werknemer zijn/haar werk boeiend vindt en of hij/zij het werk als zinvol ervaart. Het zijn dus zaken die voor werknemers als brandstof zijn: hoe meer ze dit als positief ervaren, hoe harder ze gaan lopen.Controle over werkzaamheden en de invloed op ontwikkeling zijn hierin belangrijk. De samenwerking met collega’s en bedrijfscultuur spelen hier ook een belangrijke rol in.
 2. Werk-privé balans:De grens tussen het werk en de privésituatie vervaagt. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van mantelzorg. Een onbalans geeft stress.Maatregelen die de balans tussen werk en privé verbeteren, verminderen verzuim en verhogen tevredenheid.
 3. Geldzaken: Verdient een medewerker genoeg om rond te komen? En hoe zit het met het uitgavenpatroon?
 4. Ontwikkeling: Welke kennis en vaardigheden heeft een werknemer nodig om zijn/haar werk goed uit te voeren? Nu, maar ook in de toekomst. En hoe kun je je talenten ontwikkelen?
 5. Gezondheid en vitaliteit: Dit thema draait om de mate waarin een medewerker in staat is om zijn werk te doen. Fysiek, maar zeker ook psychisch. Voeding, bewegen, ergonomie, mentale gezondheid en roken en/of alcohol spelen hierin een belangrijke rol.

Als je je richt op bovenstaande thema’s, dan ben je aardig op weg naar meer werkgeluk. Je kunt het bijvoorbeeld meten met onze software.

Succes!

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.