Search
Close this search box.

Medewerkerstevredenheids­onderzoek (MTO)

Kom erachter hoe het met je medewerkers gesteld is

Introductie

medewerkerstevredenheids­­onderzoek (MTO) is een belangrijk HR-instrument. Omdat we steeds vaker thuiswerken door de coronacrisis is het belang ervan alleen maar toegenomen. Want we spreken onze collega’s minder en vooral digitaal.

Met een medewerkerstevredenheids­­onderzoek blijf je op de hoogte van en in contact met je medewerkers.

Voor zowel jou, als organisatie of HR, en je werknemers heeft het voordelen:

 • Voor jou omdat je concrete verbeterpunten uit het onderzoek haalt. Hierop kun je vervolgens specifieke maatregelen inzetten.
 • Voor je werknemers omdat ze zich gehoord voelen en maatregelen aangeboden krijgen op de verbeterpunten. Hiermee verbetert het werkgeluk en de performance.

Maar wat is het precies? Waarom gebruik je het? En hoe zet je het in? Op deze pagina vertellen we je er alles over.

Inhoud:

 1. Introductie
 2. Wat is een medewerkerstevredenheids­onderzoek?
 3. Waarom een medewerkerstevredenheids­onderzoek?
 4. Voorbeeldvragen
 5. Aandachtspunten
 6. Resultaten
 7. Stappenplan
 8. Is het wettelijk verplicht?
 9. Wat kost een medewerkerstevredenheids­onderzoek?

Aan de slag met een MTO?

Zicht op pijnpunten, tevredenheid en betrokkenheid. Met ons medewerkers­tevredenheids­onderzoek:

 • kun je alles zelf: vragen(lijsten) aanpassen, versturen en analyseren
 • 150+ voorbeeldvragen om uit te kiezen of zelf vragen opstellen
 • voer je periodieke metingen, pulse-meting, thema onderzoek, eNPS en nog meer uit
Hoofdstuk 2

Wat is een medewerkerstevredenheids­onderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een HR-instrument. Je meet hiermee als werkgever of HR-professional de tevredenheid en het werkgeluk van medewerkers.

Een MTO bestaat uit een set van gevarieerde vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn gericht op bepaalde thema’s. Deze thema’s bespreken we verderop op deze pagina.

MTO vragen

Na het analyseren van de resultaten stel je verbeterplannen op en implementeer je deze. Kun je bijvoorbeeld uit de resultaten concluderen dat 7 van de 10 werknemers een zekere mate van werkdruk ervaren? Dan is het tijd voor een gesprek.

Als HR-professional help je jezelf, en je organisatie, door voortdurend inzicht te hebben in de medewerkerstevredenheid. Het is namelijk een extra indicator waarmee je engagement en betrokkenheid kunt verhogen. En dat is goed voor het bedrijfsresultaat.

Hoofdstuk 3

Waarom een medewerkerstevredenheids­onderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft voor zowel de werkgever als de medewerker positieve gevolgen. Met de inzet maak je een kostbaar gebaar naar je medewerkers. Je geeft ze namelijk een (anonieme) stem, waardoor ze zich gehoord voelen.

Door te luisteren betrek en motiveer je werknemers. Door vervolgens verbeterplannen te maken, verhoog je de medewerkerstevredenheid. Gemotiveerde, gelukkige en tevreden medewerkers zijn productiever en werken met passie. Oftewel: je hebt dan bevlogen medewerkers!

Het onderzoek geeft antwoord op vragen als:

 • Zit iedereen nog op de juiste plek?
 • Zijn jouw medewerkers nog tevreden en gelukkig
 • Wat speelt er op de werkvloer?
 • Hoe groot is de kans dat je medewerkers vertrekken binnen nu en een jaar?

 

Feedback van medewerkers biedt jou de kans om de werksfeer binnen teams te verbeteren. Omdat je namelijk verbeterpunten hebt achterhaald stel je een verbeterplan op en bedenk je concrete maatregelen. Het liefst zelfs met de medewerkers.

Werksfeer is binnen duurzame inzetbaarheid ook een belangrijk onderwerp. Hier lees je meer over duurzame inzetbaarheid.

Medewerkerstevredenheids- onderzoek met Bentlie

medewerkersonderzoek vragen resultaten gesprek
Hoofdstuk 4

Medewerkerstevredenheids­onderzoek: enkele voorbeeldvragen

Wij hebben een aantal voorbeeldvragen opgesteld, onderverdeeld in de volgende thema’s:

 • werktevredenheid
 • management
 • werkomstandigheden
 • werkstress

 

Wij raden aan om de antwoordschaal ‘zeer oneens’ t/m ‘zeer eens’ te gebruiken. Hiermee houd je de keuze beperkt, maar krijg je toch goed inzicht.

 

Werktevredenheid

 • Ik ga met plezier naar mijn werk.
 • Ik voel me vastgelopen in mijn werk.
 • Ik ben al met al tevreden met mijn werk.
 • Mijn werk is uitdagend.
 • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken.

 

Management

 • Ik ben tevreden over de ondersteuning van het management team / directie.
 • Ik ben tevreden over de aanspreekbaarheid van het management team / directie.
 • Ik ben tevreden over de beschikbaarheid van het management team / directie.
 • Ik heb vertrouwen in het management van de organisatie.
 • Ik heb een goede relatie met het management / directeur.

 

Werkomstandigheden

 • Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werk doe.
 • Ik beschik over voldoende middelen (apparatuur, materiaal, resources) om mijn werk goed te kunnen doen.
 • Ik moet regelmatig overwerken.
 • Er blijft werk liggen waar ik niet aan toekom.

 

Werkstress

 • Mijn werk bestaat uit teveel taken.
 • In mijn werk is er sprake van een hoog werktempo.
 • Er zijn momenten dat ik extra hard moet werken.
 • Er zijn deadlines, die ik slechts met moeite of niet kan halen.
 • Op mijn werk is er sprake van een hoge werkdruk.

 

Verder kun je ook nog denken aan vragen over: organisatie, interne communicatie, arbeidsvoorwaarden en persoonlijke ontwikkeling.

Wil je een complete medewerkerstevredenheid vragenlijst? Deze stel je snel en gemakkelijk samen met onze MTO-tool. Wij hebben ruim 150 voorbeeldvragen voor jouw organisatie.

Hoofdstuk 5

Aandachtspunten voor medewerkerstevredenheids­onderzoek

Voor medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn er een aantal aandachtspunten. Hierdoor verhoog je de respons op jouw MTO-vragenlijst.

Aandachtspunten:

 • Een overzichtelijke vragenlijst: een overzichtelijke vragenlijst met een stuk of vijftien items vult men sneller in dan een oneindige waslijst. Bovendien zijn de antwoorden op de eerste vragen over het algemeen betrouwbaarder dan de antwoorden op latere items.
 • Relevante vragen: Gebruik vragen die aansluiten op een onderwerp of thema wat op dat moment binnen de organisatie of binnen een team leeft. Deelnemers delen dan eerder hun eigen mening of gedachten hierover.
 • Focus op specifieke onderwerpen: hoe specifieker je het onderwerp kunt maken, des te specifieker je je vragen kunt stellen. Op deze manier kom je het best tot specifieke verbeterpunten.
 • Stuur het aan de juiste groep mensen: misschien spelen bepaalde thema’s alleen in specifieke teams. Het heeft dan geen zin om deze vragenlijst aan de complete organisatie te sturen.
 • Meet periodiek: wanneer je dezelfde MTO vaker uitstuurt, kun je de resultaten meten. De eerste keer dat je de vragenlijst stuurt is dan de nul-meting. De keren daarna meet je het effect van de maatregelen die je genomen hebt.
 • Geef ruimte om antwoorden toe te lichten: zo kan een medewerker je nóg meer inzicht geven. Maar maak het wel optioneel, anders verhoog je de drempel om de vragenlijst in te vullen.

Medewerkerstevredenheids- onderzoek met Bentlie

medewerkersonderzoek vragen resultaten gesprek
Hoofdstuk 6

Resultaten van een medewerkerstevredenheids­onderzoek


Je hebt natuurlijk pas iets aan een MTO als je iets doet met de resultaten. Hoe je daar mee aan de slag gaat leggen we in dit hoofdstuk uit.

Dat begint bij het communiceren van de resultaten. Eerst bij de directie en eventueel MT of OR. Daarna informeer je je werknemers. Probeer dit zo snel mogelijk te doen, dan ligt het nog vers in het geheugen.

Breng in kaart welke zaken je direct en eenvoudig kunt aanpakken. Zodat je de tevredenheid snel verhoogt. Dat is goed is weer goed voor de beleving bij je werknemers. Ze hebben door dat er écht wat met hun antwoorden gedaan wordt.

Kopie van H 1800x1100 afbeelding template (5) (1) (1)

Verder is het altijd waardevol om samen met je werknemers maatregelen te bedenken. Dit kan bijvoorbeeld in een brainstorm. Maak het niet te breed of algemeen: richt je in de brainstorm op één thema.

Heb je goede en passende maatregelen gevonden? Mooi. Deel deze weer met je medewerkers. Leg ook uit waarom je deze maatregelen neemt.

Hoofdstuk 7

Stappenplan medewerkerstevredenheids­­onderzoek

Je weet nu precies wat een medewerkerstevredenheidsonderzoek is en wat de voordelen zijn. Maar hoe ga je aan de slag?

Met het medewerkerstevredenheidsonderzoek stappenplan helpen we je op weg naar jouw MTO.

Stappenplan:

Bepalen van het doel en de thema’s van het onderzoek
Met het bepalen van het doel en thema’s bepaal je vooraf waar je het onderzoek op richt. Zo kader je het onderzoek in. En belast je je medewerkers ook niet onnodig met (te) lange vragenlijsten.

 1. Kiezen van de juiste respondenten en stakeholders
  Betrek de juiste partijen om er zeker van te zijn dat je de juiste afwegingen en keuzes maakt.
 2. Bepalen methode van onderzoek
  Net zoals het doel en thema moet je ook van tevoren nadenken over welke methode van onderzoek je gaat gebruiken.
 3. Opstellen van de vragenlijst
  Denk goed na over de vragen. Je moet de juiste vragen stellen als je wilt weten wat je medewerkers écht denken.
 4. Monitoren respons
  Houd altijd in de gaten of je genoeg respons krijgt op je MTO. Is dit niet zo? Trek dan op tijd aan de bel.
 5. Analyseer resultaten en implementeer verbetertrajecten
  Nadat het MTO is afgerond, kan je beginnen met de resultaten te analyseren. Waar liggen de pijnpunten? Wat gaat er goed? Vanuit hier stel je een verbetertraject op
 6. Evalueren
  Evalueer hoe het is verlopen. Was de respons hoog genoeg? Wat is de feedback van je collega’s en betrokkenen? Zo is jouw MTO de volgende keer nog beter.

 

Wil je meer uitleg over het stappenplan? Bekijk hier het uitgebreide stappenplan.

Hoofdstuk 8

Is een medewerkerstevredenheids­­onderzoek wettelijk verplicht?

Nee. Een medewerkerstevredenheids­­onderzoek is niet verplicht. Maar het is wel aan te raden.

In de Arbowet worden werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag namelijk beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting. De Arbowet stelt dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op het voorkomen van hiervan. Of, als dit niet mogelijk is, het beperken van psychosociale arbeidsbelasting.

Het MTO is hét instrument om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen. En vervolgens op basis van de uitkomsten een verbeterplan op te stellen.

Aan de slag met een MTO?

Vraag je demo aan.

Want ons medewerkerstevredenheidsonderzoek:

 • helpt bij het voldoen aan beleid voor de Arbowet
 • brengt psychosociale arbeidsbelasting in kaart
 • helpt je bij het opstellen van een verbeterplan hierop.
Hoofdstuk 9

Wat kost een medewerkerstevreden
heids­onderzoek?

De kosten van een standaard MTO in je organisatie bij Bentlie zijn maar € 1,99 per persoon. Het opzetten en analyseren van een MTO kost elders al snel zo’n € 25-30 per persoon.

Je kunt uit 150+ voorbeeldvragen kiezen en eenvoudig zelf het onderzoek versturen. Zo kun je niet alleen een hoop geld besparen, maar ook een hoop tijd.

Heb je hulp nodig bij de analyse? Vraag naar de mogelijkheden.

Deze organisaties werken al met ons

Klaar om medewerkers
tevredenheid te verbeteren?

Plan een gratis demo in de agenda van een van onze productspecialisten.