FAQ

Archiveren / verwijderen persoonsgegevens

Hoe archiveer ik persoonsgegevens?

Als coördinator of expert kun je personen archiveren bij Personen /  Persoonsgegevens / Informatie / Archiveren. De gegevens zijn niet meer zichtbaar in het platform. Ze kunnen uit het archief nog teruggezet worden. Ze zijn dus nog niet definitief verwijderd.

 

Hoe verwijder ik persoonsgegevens?

Als coördinator of expert kun je personen individueel verwijderen. De personen moeten dan al in het archief staan.  Ga hiervoor naar tandwiel / Archief.  Verwijder je de gegevens van een persoon, dan verdwijnen deze naar de prullenbak. Je kunt ze in de prullenbak nu direct zelf definitief verwijderen. En anders worden ze daar na 30 dagen definitief verwijderd.

Kunnen persoonsgegevens in één keer verwijderd worden?

Ja. De coördinator kan persoonsgegevens verwijderen bij de 9 vierkantjes op het platform – ‘verwijder persoonsgegevens’.