FAQ

Beheerrechten

Welke rollen en beheerrechten zijn er?

Coördinator, expert, professional, gespreksleider en medewerker.
Voor de inhoud en rechten van iedere rol, zie ‘Wat zijn de rechten van … ?’ in dit hoofdstuk.

Wat zijn de rechten van de rol van coördinator?

De coördinator kan het systeem inregelen en monitoren. De belangrijkste taken zijn:

 • anderen toegang tot het systeem verlenen of toegang ontnemen
 • structuur aanbrengen in (sub) organisaties
 • management rapportages uitdraaien
 • kosten monitoren, facturen verifiëren
 • onderwerpen hernoemen, aan- en uitzetten

Wat zijn de rechten van de rol van expert?

De expert kan de inhoud van het platform inregelen.

 • maatregelen en doelen creëren, aanpassen en weghalen/uitschakelen
 • vragenlijsten (MTO en DI scan) creëren, aanpassen en weghalen
 • thema vragenlijsten (MTO en DI scan) creëren, aanpassen en weghalen
 • vragenlijsten (MTO en DI scan) uitsturen en organisatie dashboard inzien
 • andere personen toevoegen, aanpassen of verwijderen
 • gesprekken plannen, starten, inzien en aanpassen

Wat zijn de rechten van de rol van professional?

De professional kan het platform gebruiken.

 • maatregelen inzien
 • gesprekken plannen, starten, inzien en aanpassen
 • vragenlijsten (MTO en DI scan) uitsturen
 • persoonsgegevens inzien

De professional heeft geen bevoegdheid om inhoudelijk veranderingen aan te brengen of nieuwe vragenlijsten aan te maken of te verwijderen.

Wat zijn de rechten van de rol van gespreksleider?

De gespreksleider kan een gesprek starten met zijn/haar medewerker. (En heeft toegang tot de gesprekken van medewerkers die een gesprek aangevraagd hebben bij hem/haar.)

 • gesprekken van medewerkers inplannen, starten, inzien en aanpassen

Wat zijn de rechten van de rol van medewerker?

Een medewerker kan zijn eigen informatie en de maatregelen die aan de resultaten gekoppeld zijn inzien.

 • eigen resultaten MTO en DI scan inzien
 • gesprek aanvragen en eigen gesprekken inzien

Wat zijn de rechten van personen die geen rol hebben?

Mensen zonder rol (respondenten) krijgen alleen op uitnodiging tijdelijk toegang tot een deel van het systeem om een vragenlijst in te vullen voor een MTO of DI scan. Ze hebben verder geen toegang tot het systeem.