FAQ

Invoeren van een maatregel

Wat is de functie van ‘onderwerp’?

Dit is een gespreksonderwerp, een thema waar de dialoog over kan gaan. Een onderwerp is gekoppeld aan een of meerdere maatregelen. En daarmee aan doelen.

Zodra de gespreksleider in de dialoog een onderwerp aanklikt, komen de bijbehorende doelen in beeld. Hiermee heeft de gespreksleider handvatten om met de medewerker af te spreken naar welke doelen deze toe gaat werken.

Wat is de functie van ‘doelen’?

Doelen zijn gekoppeld aan maatregelen. Deze komen in de dialoog naar voren. Ze helpen de gespreksleider om de medewerker handvatten aan te reiken.

Stel een medewerker heeft hulp nodig bij het stoppen met roken, dan ziet de gespreksleider direct welke mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Samen spreken ze af hoe de medewerker naar dit doel toe gaat werken.

Aan welke eisen moet een URL voldoen?

De URL is de padverwijzing naar een bron op het Internet. Dit kan een website zijn, maar bijvoorbeeld ook een (intern) bestand of afbeelding.

Check altijd of de URL werkt.