Balans werk en privé

De grens tussen het werk en de privésituatie vervaagt. Denk bijvoorbeeld aan het sturen van een zakelijke e-mail in de avond. Met meer controle op deze balans wordt het risico op stress verlaagd.

Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van maatregelen op algemeen niveau.

Concrete maatregelen

Mogelijkheden voor flexibel werken
Bied medewerkers de mogelijkheid om:

  • flexibele uren te werken
  • op afstand te werken
  • werktijden zelf in te richten, bijvoorbeeld door op maandag tot en met donderdag 9 uur te werken en op vrijdag 4 uur
  • de hoeveelheid werk aan te passen aan fysieke en mentale vermogens  het aantal werkuren te verminderen als privéomstandigheden daarom vragen

 

Slim vergaderen
Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door alleen vergaderingen te organiseren als ze noodzakelijk zijn, door voor elke bijeenkomst heldere doelstellingen te formuleren en door alleen medewerkers uit te nodigen die betrokken moeten worden.

Helpdesk
Bied medewerkers op het werk de mogelijkheid om met een psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker te praten en laagdrempelig persoonlijk advies in te winnen over uitdagingen in de privé- en werksfeer.

Geen e-mail in de avonduren
Verlaag de druk op medewerkers om over te werken en bevorder een optimaal herstel van het werk door e-mails die na officiële werktijden verstuurd zijn pas de volgende werkdag bij de ontvangers te bezorgen.

Meten van mate van herstel
Breng in kaart in welke mate medewerkers in staat zijn te herstellen van hun werk en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld met een vragenlijst voor medewerkers over hun werkbelasting, stress en herstel of door het meten van hun hartritmevariabiliteit, een objectieve indicator van de balans tussen stress en herstel.

Voorlichting
Bied medewerkers voorlichting over het belang van rust, slaap en herstel voor de gezondheid, bijvoorbeeld met lezingen, workshops of een informatiehoek. Schakel hiervoor bij voorkeur een professional in die is gespecialiseerd op het gebied van herstel van werk.

Gezond roosteren bij ploegendiensten
Pas een voorwaarts roterend rooster toe, van een dagdienst naar een avonddienst en dan een nachtdienst, waarbij er 2 tot 3 opeenvolgende nachtdiensten worden geroosterd. Gezond roosteren draagt bij aan herstel en een goed werkritme bij ploegendienst medewerkers. Vraag een bedrijfsarts om advies en volg daarbij de vuistregels voor gezond roosteren.

Recreatieve activiteiten
Bied financiële of materiële ondersteuning aan recreatieve activiteiten/clubjes in de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van fotografie, handwerk of theater.

Culturele activiteiten
Bied financiële ondersteuning voor culturele activiteiten in de vrije tijd.

Ontspanning
Bied medewerkers de ruimte om onder werktijd te ontspannen (bijvoorbeeld 30 minuten per week). Richt bijvoorbeeld een werkruimte in voor een masseur en bied medewerkers de mogelijkheid om zich met korting te laten masseren.

Klaar om duurzame inzetbaarheid te verbeteren?

Wil je aan de slag of wil je zien hoe Bentlie werkt?
Plan een gratis kennismaking in de agenda van een van onze productspecialisten.