Motivatie en betrokkenheid

Dit is de brandstof die een werknemer laat lopen. Het gaat er bijvoorbeeld om of een werknemer zijn werk boeiend vindt en of het werk als zinvol wordt ervaren. Controle over werkzaamheden en de invloed op ontwikkeling zijn belangrijke pijlers. De samenwerking met collega’s en bedrijfscultuur spelen hier ook een belangrijke rol in.

Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van maatregelen op algemeen niveau.

Concrete maatregelen

Training communicatieve vaardigheden
Ondersteun teambuilding en teamwork door uw medewerkers en leidinggevenden een training op het gebied van interpersoonlijke vaardigheden aan te bieden.

Training in timemanagement
Verbeter de cognitieve ergonomie en productiviteit van uw medewerkers met een training in timemanagement.

Individuele coaching voor managers
Verbeter de cognitieve ergonomie en het welzijn van managers door individuele coachingsessies aan te bieden. De coaching kan bestaan uit ondersteuning bij de aanpak van werkgerelateerde uitdagingen, bewustwording van de positieve aspecten van het eigen werk, het aannemen van een positieve houding ten opzichte van het werk, het leren identificeren van persoonlijke sterktes en het erkennen van successen die bereikt zijn op het werk.

Groepsgewijze coaching voor medewerkers
Verbeter de cognitieve ergonomie, het welzijn en de teamgeest onder medewerkers met coachingsessies in groepsvorm. Deze coaching kan bestaan uit ondersteuning bij de aanpak van werkgerelateerde uitdagingen, bewustwording van de positieve aspecten van het eigen werk, het aannemen van een positieve houding ten opzichte van het werk, plezier beleven aan het werk, het leren identificeren van persoonlijke sterktes en het erkennen van successen die bereikt zijn op het werk.

Werken op afstand
Ondersteun medewerkers met een internetverbinding om werken op afstand mogelijk te maken.

Bottom-up beleidsontwikkeling
Ondersteun bottom-up beleidsontwikkeling door te luisteren naar de wensen en behoeften van medewerkers. Zo komt u te weten welke onderwerpen voor medewerkers belangrijk zijn en hoe u de omstandigheden op het werk hierop kunt aanpassen. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat medewerkers standaard worden betrokken bij besluitvorming bij onderwerpen die van invloed zijn op medewerkers of hun directe werkzaamheden. Dit kan in praktijk gebracht worden door medewerkers te laten meedenken over de inrichting van hun werkomgeving (digitaal, sociaal en fysiek) en de regels die daar gelden. Maar ook dat u medewerkers bijvoorbeeld vraagt aan welke recreatieve activiteiten of welk merk koffie zij behoefte hebben. Kleine dingen kunnen een groot verschil maken.

Laat medewerkers belang van eigen werk inzien
Train managers om hun medewerkers te helpen om het belang van hun werk in te zien en trots te zijn op wat ze doen.

Roulatie van taken
Bevorder de beroepsmobiliteit door taken te rouleren of door medewerkers de kans te bieden drie tot zes maanden ervaring op te doen in een andere functie (met de mogelijkheid terug te keren in de oude functie).

Gezamenlijke evenementen
Organiseer sociale evenementen, zoals gezamenlijke koffiepauzes, buitenactiviteiten (voor frisse lucht en lichaamsbeweging) of een informele afsluiting van de werkweek waar medewerkers zelf activiteiten ontplooien (bijvoorbeeld games of tests).

Beoordeling van ervaren werkklimaat
Breng in kaart hoe medewerkers het werkklimaat ervaren en beoordeel of er acties nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Cultuur van opbouwende communicatie
Bevorder een opbouwende en open communicatiecultuur, zodat alle medewerkers hun gedachten en gevoelens durven te uiten.

Communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden
Bevorder de ontwikkeling van open communicatie en vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden. Medewerkers zijn dan eerder geneigd om gezondheidsproblemen in een vroeg stadium te bespreken, wat kan helpen bij een tijdige aanpassing van het werk.

Ondersteuning, inclusiviteit en respect
Schep de voorwaarden voor een bedrijfscultuur die is gebaseerd op ondersteuning, inclusiviteit en respect. Organiseer bijvoorbeeld interactieve workshops waarin medewerkers en managers stilstaan bij de vraag hoe ze deze waarden, via hun eigen gedrag, op de werkvloer in de praktijk brengen. Dat begint met kleine dingen, zoals collega’s bedanken voor geboden hulp of het erkennen van inspanningen en successen van collega’s.

Samenkomsten
Open en/of sluit de werkweek met een samenkomst van alle collega’s.

Overwin taalbarrières
Bevorder begrip en affiniteit door medewerkers informatie, instructie en trainingsmateriaal aan te bieden in hun moedertaal.

Collega’s als bemiddelaars
Train een deel van het personeel als ‘interne bemiddelaars’ die bemiddelen bij sociale conflicten tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en hun leidinggevenden.

Professionele ondersteuning
Stel een interne ombudsman aan of zoek samenwerking met een externe adviseur om sociale problemen, zoals pesten en discriminatie, aan te pakken.

Bijdrage voor teamactiviteiten
Geef elk team jaarlijks een financiële bijdrage voor een sociale activiteit naar keuze, zoals een gezamenlijk diner of een sportief uitje.

Klaar om duurzame inzetbaarheid te verbeteren?

Wil je aan de slag of wil je zien hoe Bentlie werkt?
Plan een gratis kennismaking in de agenda van een van onze productspecialisten.