Pak privé stress aan

stress-1

Herken je dit?

  • Heb je een groot verdriet te verwerken?
  • Is er een traumatische gebeurtenis voor je geweest?
  • Heb je veel stress van je relatie of scheiding?
  • Is er een andere grote bron van stress in je privéleven?

 

Kun je één van deze vragen bevestigend beantwoorden? Kom dan nu in actie!

 

Waarom?

Iedere stressbron belast jou en jouw naasten. Dat geldt ook voor stress die uit je privé situatie komt.

Er is geen standaard recept voor de (vaak hele) verschillende bronnen van stress. Maar voor alle stressbronnen zijn er wél handvatten. Ze helpen je om effectiever met stress om te gaan zodat het niet meer belast dan noodzakelijk is.

Zo doe je dat

Privé Stress gaat bijna altijd gepaard met hele heftige emoties. Je neemt een behoorlijk risico als je deze emoties wegdrukt. De drie belangrijkste emoties die met privé stress samenhangen zijn:

  • verdriet
  • boosheid
  • angst

 

Verdriet

Verdriet verwerken is een rouwproces. Dat is een proces met verschillende fasen. Er zijn veel boeken over geschreven. Je kunt er ook veel op internet over vinden. Google op “verdriet verwerken” en je vind vele websites die je proberen te ondersteunen.

Wat kan je helpen? Lezen, erover praten, professionele hulp, het tijd geven. Weet dat je er niet alleen voor hoeft te staan. Vraag dan wel om hulp.

Boosheid

Boosheid en woede zijn rotgevoelens. Er is iemand over jouw grens gegaan. Het roept meestal de reactie van ‘terugvechten’ op. Wacht even voordat je ‘losgaat’. Niet te lang, want het wegstoppen van boosheid is geen goed idee.

Op deze website wordt ingegaan op boosheid en hoe ermee om te gaan. En ook voor boosheid is het verstandig erover te praten met mensen die je vertrouwt of met een professional zoals een psycholoog.

Angst

Angst is een emotie die reageert op gevaar. Je bent bang voor iets dat gaat gebeuren of kan gaan gebeuren. Vind hier oefeningen hoe je met angst om kunt gaan.

Deze emoties moeten een plaats krijgen. Hoe eerder hoe beter. Het helpt enorm om over oplossingen na te denken!

Hoe verder?

Soms is het met de emotie zelf omgaan de oplossing. Maar in andere situaties is er nog steeds een probleem. Dan is er bijvoorbeeld nog steeds een slechte relatie met een partner of familielid.

Als je met je emotie om kunt gaan, helpt je dit ook met het probleem om te gaan.

Er zijn twee manieren om dit aan te pakken;

  1. Je vermijdt of verandert de bron van stress, oftewel het probleem
  2. Je accepteert de situatie en probeert de gevolgen te beperken

 

En dat is dan nog steeds heel moeilijk. Maar soms is het niet anders. En ook hier geldt dat je in gesprek met anderen weer op nieuwe inzichten en ideeën kunt komen.

Misschien kan je werkgever helpen

Het gesprek aangaan is vaak de grootste drempel om in actie te komen. Jouw organisatie kan je wellicht ook helpen. Praat er eens over met iemand van personeelszaken. Misschien is er een vertrouwenspersoon in jouw organisatie.

Ook trainingen kunnen je helpen. Bijvoorbeeld een training leren omgaan met stress of een weerbaarheidstraining. Of gebruik de app PsyMate2. Deze app is ontwikkeld door de vakgroep Psychiatrie & Psychologie van Maastricht UMC+. Hiermee leer je grip krijgen op psychische klachten in het dagelijks leven.

Help jouw medewerkers stress aan te pakken

Wil je aan de slag of wil je zien hoe Bentlie werkt?
Plan een gratis kennismaking in de agenda van een van onze productspecialisten.