Word wijzer over ‘overwerk’

overwerk

Herken je dit?

  • Moet je vaak overwerken?
  • Zou je overwerk willen weigeren?
  • Heb je discussie over hoe jouw overuren betaald worden?
  • Durf je geen ‘nee’ te zeggen tegen overwerk?

 

Kun je één van deze vragen bevestigend beantwoorden? Lees dan verder om te kijken hoe je hier mee om kunt gaan.

 

Waarom?

Overwerk is extra belasting. Bij structureel overwerk kan dit een probleem worden. Ook laat de thuissituatie het niet altijd toe.

Overwerk is wettelijk veel minder goed geregeld dan regulier werk. Om jouw situatie goed in te kunnen schatten, is het zinvol te weten welke spelregels er zijn.

We zullen een aantal veel voorkomende vragen toelichten.

Kan ik overwerk weigeren?

Dat hangt af van de afspraken die gemaakt zijn: 

  • in de CAO
  • jouw arbeidsovereenkomst
  • met de ondernemingsraad
  • in het personeelshandboek

 

Indien er niets is geregeld, kan jouw werkgever jou verplichten. Je mag weigeren als je daarvoor goede redenen hebt.

Ook bij overwerk geldt de arbeidstijdenwet. Lees hier meer.

Werk je in deeltijd en is er niets over overwerk geregeld. Dan zijn extra uren pas overuren als je meer dan de uren van een voltijdbaan hebt gewerkt, vaak 40 uur per week.

Hoe worden overuren uitbetaald?

Overwerk wordt niet altijd betaald. Bij hogere functies en bepaalde sectoren is incidenteel overwerk deel van het werk. Werk je op eigen initiatief over? Dan hoeft jouw werkgever dat niet te vergoeden.

Meestal zijn er afspraken gemaakt over de betaling van overwerk. Check de CAO, jouw arbeidsovereenkomst of personeelshandboek. Als je het zelf niet kunt vinden, vraag het aan de personeelsafdeling.

Is er niets vastgelegd over de betaling van overuren?

Zijn er geen afspraken vastgelegd, dan heb je recht op loon als je overwerkt in opdracht van je werkgever. Je werkgever is dan ook niet verplicht meer dan het gewone uurtarief te betalen.

Je kunt niet door jouw werkgever verplicht worden tijd-voor-tijd te nemen. Als er niets is vastgelegd, dan moet de werkgever de overuren uitbetalen.

Is jouw overwerk structureel?

Dit is vooral een vraag voor je als je geen voltijdbaan hebt. Je kunt bij structureel overwerk dan je arbeidsovereenkomst aan laten passen. Op deze pagina kun je daar meer over lezen.

Heb je al een voltijdbaan? Dan zijn er vaak afspraken gemaakt in de CAO. En de werkgever mag ook niet de arbeidstijdenwet overtreden.

Overleg als overwerk je dwars zit

Ben je niet gelukkig met jouw overwerk situatie? Overleg met je leidinggevende wat je dwars zit. Dan kan hij er rekening mee houden.

Een gesprek met de personeelsafdeling kan ook zinvol zijn, zeker als er onduidelijkheid is over de afspraken.

Tenslotte kun je ook met de bedrijfsarts jouw situatie bespreken. Een gesprek met de bedrijfsarts is altijd vertrouwelijk.

Klaar om duurzame inzetbaarheid te verbeteren?

Wil je aan de slag of wil je zien hoe Bentlie werkt?
Plan een gratis kennismaking in de agenda van een van onze productspecialisten.