FAQ

Duurzame inzetbaarheid (DI)

Wat is DI?

DI staat voor duurzame inzetbaarheid. Het doel van DI is om de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van je medewerkers te verbeteren en op peil te houden.

Hoe kan ik duurzame inzetbaarheid meten?

Het begint met de DI-scan.

Een korte vragenlijst voor de medewerker, kost 5 minuten en is anoniem.

De scores geeft ze inzicht in hun inzetbaarheid. Ze krijgen direct concrete maatregelen.

Het dashboard biedt inzicht in de huidige staat van duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie. Met de data kun je goed onderbouwde maatregelen nemen.

De data zijn te combineren met andere HR-data voor bijvoorbeeld inzicht in verzuim.

Wat is het verschil tussen de vragenlijsten/scans voor tevredenheid en inzetbaarheid?

Een vragenlijst voor tevredenheid bevat vragen over de match tussen medewerkers en het werk/de organisatie. Vragen gaan bijvoorbeeld over communicatie en samenwerking.

De vragenlijst voor inzetbaarheid gaat over de medewerker zelf. Het bevat vragen over bijvoorbeeld gezondheid en vitaliteit en de balans werk-privé. De anonimiteit is gewaarborgd, de organisatie krijgt alleen geaggregeerde data.