FAQ

Persoonsgegevens aanpassen

Welke rechten zijn er nodig om persoonsgegevens aan te kunnen passen?

Personen met de rol van expert of coördinator kunnen persoonsgegevens aanpassen.

Hoe pas ik de gegevens van een persoon aan?

Ga naar Personen/Persoonsgegevens en selecteer de persoon.

Klik op Aanpassen bij Informatie of Instellingen, afhankelijk van wat je wenst aan te passen.

Kan ik persoonsgegevens synchroniseren?

Ja, als medewerkers een uniek identificatienummer hebben kun je via de import persoonsgegevens synchroniseren of aanpassen.

Welke gegevens kan ik aanpassen?

Je kunt alle gegevens aanpassen.

Kan ik de organisatie van een medewerker aanpassen?

Ja. Personen kunnen van organisatie wisselen zolang ze nog geen gegevens op het platform hebben.