FAQ

Persoonsgegevens invoeren

Welke rol moet je hebben om persoonsgegevens in te kunnen voeren?

Expert of coördinator.

Welke gegevens heb ik nodig om een persoon toe te kunnen voegen?

Minimaal voornaam, achternaam en een e-mail adres.
Daarnaast is het aan te bevelen om een uniek personeelsnummer, de rol (gespreksleider, medewerker, expert, professional, coördinator) en de groep (bv. afdeling, team, vestiging) aan te geven.

 

 

 

 

Hoe kan ik personen toevoegen?

Ga naar Personen/Persoonsgegevens/+ Nieuw persoon en vul de gegevens in.

 

Kan ik persoonsgegevens importeren?

Ja. Ga naar de 9 vierkantjes rechts van de menu items op het platform.
Selecteer Gegevens importeren.

Download een leeg gegevensbestand.

Vul minimaal de gegevens in van de dik gedrukte kolommen en upload de file.

Hoe kan ik iemand toegang geven?

Ga naar Personen/Persoonsgegevens en selecteer de persoon. Klik bij Informatie op Toegangscode.

Kan ik meerdere personen tegelijk toegang geven?

Nee, je moet ieder individu apart uitnodigen.

Hoe kan ik personen verwijderen?

Ga naar Personen/Persoonsgegevens en selecteer de persoon.
Klik bij Informatie op Archiveren.

Inhoudelijke gegevens van een persoon die verwijderd wordt zoals resultaten van een vragenlijst of gesprekken worden blijven op het platform staan.

Wil je een persoon helemaal verwijderen, ga bij het tandwiel rechtsboven naar archief.
Klik links in menu op Personen en verplaats de betreffende persoon naar de prullenbak.

In de prullenbak kan je alle data definitief verwijderen.

Kan ik een persoon invoeren zonder email adres?

Nee, een e-mail adres is een vereiste om iemand in het systeem te kunnen zetten.