FAQ

Resultaten DI

Wie kunnen de resultaten zien?

De DI scan is persoonlijk, alleen de medewerker zelf kan de eigen resultaten inzien. Als het minimum van 30 deelnemers is bereikt, worden de resultaten op organisatieniveau vrijgegeven. Dan kan de expert de resultaten inzien.

Hoe heeft de organisatie inzicht in deze resultaten?

De organisatie heeft alleen inzicht in de geaggregeerde data zodra voldaan is aan het minimale aantal vereiste antwoorden. Voor DI is dit 30. Alle antwoorden worden anoniem weergegeven.

Kan een medewerker de resultaten delen?

Nee, een medewerker kan zijn eigen resultaten op dit moment niet delen.