FAQ

Resultaten MTO

Hoe worden resultaten berekend?

Er zijn scores verbonden aan lineaire vragen. De antwoorden op de lineaire vragen worden gemiddeld. Hierbij worden de verschillende antwoordschalen (2 tot 10 antwoordopties) eerst op 1 en dezelfde schaal afgebeeld.
Het gemiddelde wordt naar een rapportcijfer omgezet, waarbij de laagste score een 3 is en de hoogste een 9. Het gemiddelde is 6.

Kan ik resultaten zien als niet iedereen de vragenlijst heeft ingevuld?

Afhankelijk van de mate van anonimiteit kan je de resultaten zien zodra het minimale aantal vereiste antwoorden binnen is.

Wie kunnen de resultaten inzien?

De procesbeheerder kan de resultaten inzien op het platform en delen. De medewerker kan zijn eigen resultaten inzien.

Kan ik de resultaten delen?

Ja, de procesbeheerder kan de resultaten delen.

Hoe kan ik de resultaten van een groep zien?

Je kunt op de resultaatpagina filteren. Klik op ‘Open filter’ en selecteer de groep waarvan je de resultaten wilt zien. De resultaten zijn alleen te zien als voldaan is aan het minimale aantal vereiste antwoorden voor die groep.

Kan ik resultaten van meerdere groepen met elkaar vergelijken?

Op het platform zelf kan je filteren per ronde en per groep. Voor meer detail kan je de excel downloaden en de data verder analyseren.

Kan ik de resultaten bewerken?

Je kunt de resultaten naar excel exporteren en naar wens gebruiken.