FAQ

Vragen over dataverwerking, privacy en anonimiteit.

Heeft HRorganizer - inclusief het Bentlie platform certificering mbt dataverwerking en procesbeheer?

Ja. HRorganizer heeft de Compliance met ISO/IEC 27001:2017 en NEN 7510-1:2017 + A1:2020 certificering.
Er wordt gewerkt met licentiecontracten inclusief verwerkersovereenkomst en algemene voorwaarden die voldoen aan deze certificeringen.

Wordt er gewerkt met persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Ja. De aard van de dienstverlening van Bentlie brengt met zich mee dat er persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de klanten van Bentlie.

In de verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd dat Bentlie deze verwerking doet op de wijze zoals die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voorgeschreven.

Voor meer detail kan je onze Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst downloaden van de website.

Wie heeft er toegang tot het platform?

De organisatie geeft aan wie de coördinator is en deze persoon krijgt een login tot het platform. Vervolgens kan de coördinator andere (sub)organisaties en gebruikers toevoegen.

Medewerkers van HRorganizer B.V. hebben toegang voor technische en inhoudelijke ondersteuning als er voor support getekend is.

Wat zijn de standaardinstellingen voor privacy op het platform?

Privacy of anonimiteit-instellingen verschillen voor tevredenheid en inzetbaarheid.

Voor inzetbaarheid zijn alle onderzoeken volledig anoniem. Er moeten minimaal 30 vragenlijsten zijn ingevuld voordat een resultaat op organisatieniveau zichtbaar is.

De anonimiteit is aanpasbaar voor MTO’s. De expert bepaalt de mate van anonimiteit.

Zie ook de laatste vraag bij ‘Vragenlijsten voor DI of MTO ontwikkelen en verzenden’ / ‘Een nieuwe vragenlijst instellen’ / Privacy en anonimiteit.

Hoe kan ik zeker stellen dat de gegevens anoniem zijn?

De anonimiteit-voorwaarden zijn in het platform ingebouwd en kunnen niet veranderd worden door de gebruiker. Als bedrijf waarborgen wij de anonimiteit o.a. door te voldoen aan de AVG en de ISO certificeringsvoorwaarden.

De vragenlijsten zijn in het systeem aan een persoonlijke link, een e-mail, gekoppeld om de kwaliteit van de response te borgen.

Alleen geaggregeerde resultaten zullen op het dashboard verschijnen. Als een vragenlijst volledig anoniem is, is er in het platform geen enkele manier om te achterhalen wie welke antwoorden gegeven heeft.

Kan de respondent (werknemer) de privacy instellen of inzien?

Nee. De werknemer heeft geen toegang tot privacy instellingen. Zodra de vragenlijst gestart wordt, staat de mate van anonimiteit aangegeven.

Kan ik persoonlijke gegevens verwijderen?

Ja. De coördinator kan persoonsgegevens verwijderen bij de 9 vierkantjes op het platform – ‘verwijder persoonsgegevens’.

Je kunt personen individueel archiveren of verwijderen bij persoonsgegevens / Informatie / Archiveren. De gegevens zijn niet meer zichtbaar in het platform. Ze kunnen wel nog uit het archief teruggezet worden. Verwijder je de gegevens uit het archief, dan verdwijnt het naar de prullenbak. Je kunt ze in de prullenbak nu direct zelf definitief verwijderen. En anders worden ze daar na 30 dagen definitief verwijderd.

Kunnen data automatisch verwijderd worden?

Ja. Bij de opzet van het platform kan een organisatie aangeven of data automatisch verwijderd moeten worden en met welke interval. Dit wordt dan op systeemniveau geconfigureerd.