FAQ

Medewerkerstevredenheid

Wat staat er bij tevredenheid?

Bij tevredenheid staat alles m.b.t. medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Er staat een standaard MTO – een vragenlijst voor het meten van de tevredenheid onder je medewerkers en je kunt hier je eigen MTO maken.

Bij MTO thema management staan opgeslagen vragenlijsten voor hergebruik.

Wat is een MTO?

Een MTO staat voor medewerkerstevredenheidsonderzoek.

In een MTO kunnen medewerkers al dan niet anoniem feedback geven op jouw organisatie. Het geeft inzicht in thema’s als communicatie en samenwerking, organisatie, persoonlijke ontwikkeling en werk.

Zo kan je met de resultaten de verbeterstappen voor je organisatie gerichter plannen.

Hoe kan ik tevredenheid meten?

Dit wordt gedaan met een (meestal anonieme) vragenlijst via email.

In deze vragenlijst komen onderwerpen aan bod waar medewerkers minder tevreden over (kunnen) zijn. Denk bijvoorbeeld aan communicatie of samenwerking.
De resultaten geven duidelijk weer op welke thema’s een organisatie of doelgroep goed of minder goed scoort.

Voor het opzetten van zo’n vragenlijst op het Bentlie platform, zie de vragen bij Vragenlijsten.

Wat is het verschil tussen de vragenlijsten/scans voor tevredenheid en inzetbaarheid?

Een vragenlijst voor tevredenheid bevat vragen over de match tussen medewerkers en het werk/de organisatie. Vragen gaan bijvoorbeeld over communicatie en samenwerking.

De vragenlijst voor inzetbaarheid gaat over de medewerker zelf. Het bevat vragen over bijvoorbeeld gezondheid en vitaliteit en de balans werk-privé. De anonimiteit is gewaarborgd, de organisatie krijgt alleen geaggregeerde data.