Bentlie Blog

Delen

Van start met je resultaten van je medewerkers­tevredenheids­onderzoek

Succesvol een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd? Maar hoe nu verder?

Het uitvoeren van het onderzoek is pas het begin. Het wordt pas een succes als je daadwerkelijk met de resultaten aan de slag gaat.

Dus, wat zijn nu de vervolgstappen?

Stap 1: Resultaten interpreteren en analyseren

Maak je gebruik van een onderzoeksbureau? Dan zullen zij meestal een data presentatie voor je maken. Je hebt dan gelijk duidelijk waar de verbeterpunten liggen zonder zelf diep in de data te duiken.

Als je een tool gebruikt, dan kun je zelf met de data aan de slag. Maar eerst moet je de data structureren:

  • Specificeren
  • Identificeren van patronen
  • Visualiseren.

Specificeer je data

Zonder specificatie heb je geen goed beeld van je data. Stel je scoort bijvoorbeeld gemiddeld 65% op het thema ‘samenwerken’. Dan is dat een aanvaardbare score.

Maar als je kijkt hoe de verschillende onderdelen binnen dit thema scoren, dan kan dat heel anders zijn. Zo kan de IT-afdeling 30% scoren op samenwerken en het salesteam juist 95%.

Hoewel de algemene resultaten aanvaardbaar zijn, zijn er duidelijk problemen binnen het IT-team. Dit toont het belang van specificatie aan.

Identificeer patronen en trends

De volgende stap is het zoeken naar patronen en trends in de resultaten. Kijk naar bepaalde demografische gegevens, werknemersstatus, dienstverband, etc. Als deze beschikbaar zijn tenminste.

Als de meeste van je werknemers hetzelfde denken over een bepaalde kwestie, dan is dat een sterke aanwijzing dat je hier dieper in moet duiken. Er is dus een patroon herkenbaar.

Maar als slechts een handvol werknemers gefrustreerd is of om iets vraagt, is dat waarschijnlijk minder zinvol. Er is geen patroon zichtbaar.

Visualiseer de resultaten

Door de gegevens te ordenen en visualiseren, kunnen de teamleiders, managers en stakeholders ze gemakkelijker verwerken en begrijpen. De kans op verkeerde interpretaties wordt kleiner. Het draagvlak voor je verbetervoorstellen wordt tegelijkertijd groter.

De visualisatie helpt je daarnaast om bruikbare inzichten en verbeterpunten te identificeren.

Stap 2: Deel resultaten en onderneem actie

Het uiteindelijke doel van een MTO is te bepalen welke actie je moet ondernemen om de betrokkenheid en tevredenheid te verbeteren. Dus, zodra je de gegevens voldoende hebt geanalyseerd en verwerkt, is de volgende stap het opstellen van een actieplan.

Zo kun je samen met managers van de verschillende teams gaan zitten om de resultaten te bespreken. Je stelt dan samen een verbeterplan op. Missen er bijvoorbeeld ontwikkelingsmogelijkheden? Kijk dan of er een ontwikkeltraject kan worden opgesteld.

De resultaten kun je ook delen met alle medewerkers in een presentatie. Probeer vooraf duidelijke verbeterpunten op te stellen. Zo laat je zien dat er wordt geluisterd naar de medewerkers en er ook actie wordt ondernomen.

Stap 3: Follow-Up & Update

Het verbeteren van de betrokkenheid en tevredenheid is een continu proces. Naarmate een organisatie groeit, neemt ook de complexiteit van de activiteiten en het personeelsbestand toe.

Na het delen, plannen en bespreken van de resultaten van de eerste meting, gebruik je de gegevens als leidraad voor volgende meting. Met elke nieuwe reeks vragen kan HR zich verder verdiepen in de verbeterpunten van de organisatie en haar medewerkers.

Blijf ook duidelijk communiceren naar je medewerkers wat de status is en wat er verder nog op de planning staat. Zo is de kans groter dat bij de volgende meting meer werknemers het onderzoek serieus nemen en invullen.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.