Bentlie Blog

Delen

De 3 pijlers van duurzame inzetbaarheid

De blogs over duurzame inzetbaarheid schieten als paddenstoelen uit de social media-grond. Aan mij de schone taak daar iets aan toe te voegen. Als aanbieder van instrumenten die betrekking hebben op dit onderwerp, horen en zien we nog wel eens wat waardevols. Dat deel ik graag met jullie.

Even geen instrumenten, tools of praktische hulpmiddelen in de spotlights. Veel belangrijker is jouw tijd en energie, met daarbij als doel langer werken met meer plezier. 

Willen

Stel vast of er echt commitment is om aan duurzame inzetbaarheid te werken. Het gaat daarmee om het ‘Willen’ van de top van de organisatie. Hoe kun je dit commitment nou testen?
 
Dat kan op basis van een voorstel aan het management voor een programma voor duurzame inzetbaarheid op basis van van noodzaak en rendement. Je claimt voldoende middelen en capaciteiten.
 
Ik realiseer me dat dit nogal ‘stevig’ klinkt, maar een spijker in een plank slaan met je blote handen leidt nu eenmaal niet tot een vastgetimmerde plank, eerder tot een geblesseerde hand.
 
De investering in duurzame inzetbaarheid is geen eenmalige zaak, maar zal een vast onderdeel van de budgetplanning moeten zijn om de vruchten ervan te kunnen plukken.
 
Voor maximalisatie van de kansen om dit goede doel te bereiken, helpt het als het verzoek voor het budget wordt onderbouwd met financiële doelstellingen en meetbare criteria om het succes van het programma te monitoren. De gouden tip? Spreek de taal van de CEO en/of CFO! 
 
Mocht het management niet meegaan in het ter beschikking stellen van middelen en capaciteiten, lijkt de enige remedie om doelstellingen naar beneden bij te stellen en je te richten op een sterk afgeslankt programma met ‘low hanging fruit’. Natuurlijk niet te snel opgeven! Toch blijft mijn advies om niet met onvoldoende capaciteiten en middelen te gaan werken aan ambitieuze doelstellingen.
 

Kunnen

Met voldoende middelen en capaciteit wordt het kunnen implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsprogramma de volgende stap.
 
Prachtige volzinnen in kleurige documenten kunnen wellicht helpen in de communicatie, maar succesvolle implementatie zit in het in detail uitwerken van het HOE. De hoofdlijnen met betrekking tot doelstellingen, succescriteria en monitoring komen uit het ‘Willen’.
 
De volgende stap is dit te vertalen naar de praktijk van de organisatie. Oftewel duurzame inzetbaarheid als deel van promotie-benoemingsbeleid, vacaturevervulling, flexibiliteit in werktijden, medewerkersonderzoeken, werkplekvoorzieningen, evaluatiegesprekken, etc.
 
Natuurlijk kun je hier een externe organisatie bij betrekken. Voor de beste resultaten is het echter heel belangrijk dat de regie en detaillering door de eigen organisatie wordt uitgevoerd.
 
Die is het beste geïnformeerd en kent de onzichtbare gevoeligheden. Een goed doorwrocht programma straalt commitment uit, maakt het concreet voor de mensen die het betreft en is de beste remedie tegen mogelijke weerstanden.  
 

Doen

Doen, oftewel actie, is ‘where the rubber meets the road’. In deze fase is commitment van het management en een goed doordacht plan een grote hulp bij de uitrol en invoering van het programma rondom duurzame inzetbaarheid. Natuurlijk zijn er ook praktische hulpmiddelen om de actiefase te ondersteunen.
 
Creëer draagvlak door een paar personen als rolmodel te gebruiken. Zij kunnen laten zien dat het programma in het belang van de werknemer is. Wheelen en dealen hoort er ook bij. Gebruik ‘gepast’ wisselgeld in onderhandelingen met managers.
 
Maak de succescriteria als monitor zichtbaar in mededelingen, magazines en platforms. Communiceer rankings van afdelingen die het best scoren op duurzame inzetbaarheid. Het wordt tijdens de actiefase praktisch en zichtbaar.
 
Met deze 3 pijlers hopen wij dat de belangrijkste belemmeringen om vitaliteitsmanagement uit te kunnen voeren, worden aangepakt.
 
Meer informatie over duurzame inzetbaarheid.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.