Kennispagina

Duurzame inzetbaarheid: uitleg en voorbeelden

Wat is duurzame inzetbaarheid precies? En hoe maak je van duurzame inzetbaarheid een succes?

Grip op duurzame inzetbaarheid met Bentlie

Bentlie meet de inzetbaarheid van je medewerkers en biedt automatisch maatregelen aan zodat jij het overzicht behoudt.

 • Eenvoudig duurzame inzetbaarheid meten
 • Concrete maatregelen voor je medewerker
 • Alle inzetbaarheid cijfers op één plek

Wat is duurzame inzetbaarheid?

De definitie van duurzame inzetbaarheid is: duurzame inzetbaarheid is HR-beleid dat erop gericht is om mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en betrokken aan het werk te houden.

Met duurzame inzetbaarheid blijf je je medewerkers ontwikkelen. Hierbij houd je rekening met persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van medewerkers. Als er verbeteringen wenselijk of nodig zijn onderneem je actie.

 

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Aandacht voor de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Gelukkige medewerkers zijn zelfs 13% productiever.

Werknemers werken steeds langer door. Door de vergrijzing neemt het aantal uittreders toe en het aantal toetreders wordt kleiner. Tegelijkertijd zijn de eisen die aan werknemers worden gesteld steeds hoger.

Daarom is het voor organisaties belangrijk om medewerkers daar zo goed mogelijk bij te helpen en hiermee ook medewerkers te behouden. Het huis van werkvermogen beschrijft de factoren die invloed hebben op het werkvermogen van je werknemers.

Wat zijn de voordelen van duurzame inzetbaarheid?

Er zijn verschillende voordelen voor zowel de werkgever als de werknemer. Gezonde en betrokken werknemers zorgen voor een hogere productiviteit. Daarnaast zorgt meer o.a. werkplezier voor minder verloop. De voordelen op een rij:

 

Voordelen duurzame inzetbaarheid voor de werkgever:

 1. Minder job hopping
 2. Hogere werknemerstevredenheid
 3. Lagere verzuimcijfers
 4. Winst door kwaliteitsstijging
 5. Concurrentie- en imago voordeel

 

Voordelen duurzame inzetbaarheid voor de werknemer:

 1. Ruimte om jezelf te ontwikkelen
 2. Meer plezier in het werk
 3. Langer gezond aan het werk
 4. Minder stress en een betere werksfeer
 5. Minder ziektekosten
Voordelen van duurzame inzetbaarheid Bentlie (3) (1)

Gezond, met plezier en productief aan het werk

Met Bentlie:

 • Geef je medewerkers inzicht in hun duurzame inzetbaarheid
 • Worden ontwikkelpunten aangepakt door een gepersonaliseerd interventieaanbod
 • Heb jij een compleet dashboard om het overzicht te bewaren
Kopie van Bentlie Platform 1000x1000

Wat valt er allemaal onder duurzame inzetbaarheid?

Wij delen duurzame inzetbaarheid op in 5 thema’s. Zo ontstaat overzicht. De thema’s zijn als volgt:

 1. Werk & loopbaan: Onder dit thema valt bijvoorbeeld of een werknemer zijn/haar werk boeiend vindt en of hij/zij het werk als zinvol ervaart. Het zijn dus zaken die voor werknemers als brandstof zijn: hoe meer ze dit als positief ervaren, hoe harder ze gaan lopen. Controle over werkzaamheden en de invloed op ontwikkeling zijn hierin belangrijk. De samenwerking met collega’s en bedrijfscultuur spelen hier ook een belangrijke rol in.
 2. Werk-privé balans: De grens tussen het werk en de privésituatie vervaagt. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van mantelzorg. Een onbalans geeft stress. Maatregelen die de balans tussen werk en privé verbeteren, verminderen verzuim en verhogen tevredenheid.
 3. Geldzaken: Verdient een medewerker genoeg om rond te komen? En hoe zit het met het uitgavenpatroon?
 4. Ontwikkeling: Welke kennis en vaardigheden heeft een werknemer nodig om zijn/haar werk goed uit te voeren? Nu, maar ook in de toekomst. En hoe kun je je talenten ontwikkelen?
 5. Gezondheid en vitaliteit: Dit thema draait om de mate waarin een medewerker in staat is om zijn werk te doen. Fysiek, maar zeker ook psychisch. Voeding, bewegen, ergonomie, mentale gezondheid en roken en/of alcohol spelen hierin een belangrijke rol.
Cyclus duurzame inzetbaarheid meten

Het verschil tussen duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

In de praktijk wordt nogal eens het woord vitaliteit gebruikt als synoniem voor duurzame inzetbaarheid. Ook al betekenen ze bijna hetzelfde, er bestaan wel degelijk verschillen tussen de twee.

Eén is de de tijdshorizon. Vitaliteit richt zich op de kortere termijn. Duurzame inzetbaarheid is gericht op de langere termijn.

Door je met vitaliteit op het nu te richten, werk je natuurlijk ook aan duurzame inzetbaarheid. Wij zien vitaliteitsbeleid als een onderdeel van het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast focust vitaliteit met name op gezondheid van lichaam en geest. Duurzame inzetbaarheid is breder. Werk-privé balans, persoonlijke ontwikkeling en passend werk zijn wel onderdeel van duurzame inzetbaarheid en niet van vitaliteit.

We schreven in deze blog over vitaliteit op de werkvloer.

Voorbeelden duurzame inzetbaarheid

Carglass – Carglass Vitaal

Carglass werkt al jaren succesvol aan aan duurzame inzetbaarheid. Dit doen ze met Carglass Vitaal. Aan het programma doet zelfs 85% van de medewerkers vrijwillig aan mee.

Hoe doet Carglass dit?

Ten eerste is er is een eigen CAO, geen jeugdloon en de medewerkers hebben een individueel budget van €1500,- per drie jaar. Daarnaast krijg is er een eigen coach per 12 medewerkers.

Persoonlijke ontwikkeling staat bij Carglass centraal. Iedere medewerker krijgt ‘leeftijdsdagen’ om die dagen alleen maar bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling. Of dat nou een cursus webdeveloper is of dat er iemand wil leren boekhouden, het is allemaal mogelijk.

En tot slot zijn er verschillende initiatieven vanuit de organisatie. Zoals meedoen aan een triatlon in Londen of een initiatief om medewerkers te laten stoppen met roken.

Microsoft – Work Life Choice Challenge

Microsoft geeft ook een mooi beeld van het werken aan duurzame inzetbaarheid. Microsoft Japan heeft namelijk geëxperimenteerd met de 4-daagse werkweek. Het project was deel van een onderzoek naar de invloed van werk-privébalans op productiviteit en creativiteit.

Voor dit onderzoek sloot Microsoft Japan een maand lang elke vrijdag de verschillende kantoren. De fulltime medewerkers kregen wel gewoon doorbetaald.

Het bedrijf verminderde ook de hoeveelheid tijd die werd besteed aan vergaderingen als onderdeel van het project door een tijdslimiet van 30 minuten voor vergaderingen in te voeren en communicatie op afstand aan te moedigen.

Het resultaat? De arbeidsproductiviteit steeg met maar liefst 39,9%(!) in vergelijking met augustus van het voorgaande jaar. Niet alleen de productiviteit steeg, maar het elektriciteitsverbruik was ook aanzienlijk (23%) lager.

Reden genoeg om eens je eigen experiment te proberen dus.

Benieuwd naar nog meer voorbeelden? In deze blog kijken we naar de resultaten van duurzame inzetbaarheid in de praktijk.

Stappenplan duurzame inzetbaarheid

Hoe implementeer je DI in jóuw bedrijf? Capgemini stelde een handig stappenplan op, bestaande uit 6 stappen:

 1. Analyse
 2. Plan van aanpak
 3. Ontwikkelen
 4. Implementeren
 5. Evaluatie
 6. Borging
 1. Analyse: elk goed plan begint met een analyse. Waar staat de organisatie nu, en waar moet de organisatie heen? Wat gaat er goed en wat kan beter?
 2. Plan van aanpak: nu de analyse gedaan is kan een plan van aanpak gemaakt worden. Wat is je doel, en hoe gaat jouw organisatie de doelen behalen? Ook: welke thema’s gaan we aanpakken?
 3. Interventie ontwikkeling: zorg ervoor dat de interventies passen bij de behoefte van werknemers en dat ze bijdragen aan het halen van de doelen. Neem ook de communicatie mee.
 4. Implementatie: Nu kan duurzame inzetbaarheid uitgevoerd gaan worden. Iedereen weet inmiddels wat de bedoeling is en wat de doelen zijn. Nu moet je medewerkers aanmoedigen om aan de slag te gaan.
 5. Evaluatie: na een bepaalde periode evalueer je hoe de plannen verlopen. Wat is goed gegaan en waar is verbetering nodig?
 6. Borging: zorg ervoor dat de onderdelen die goed zijn gegaan een vast onderdeel worden van de organisatie.

 

Je kunt hier het complete stappenplan downloaden. Hierin leggen we de stappen uitgebreider uit. Het is een document waar je in je eigen organisatie mee aan de slag kunt.

Duurzame inzetbaarheid gestructureerd aanpakken

Met Bentlie:

 • Scores op de 5 thema’s van hun inzetbaarheid
 • Ga je procesmatig met inzetbaarheid aan de slag
 • Behoud je het overzicht door het organisatie dashboard
Kopie van Bentlie Platform 1000x1000

De 8 succesfactoren van duurzame inzetbaarheid

Er zijn 8 succesfactoren voor DI:

1. Integrale aanpak
DI moet geborgd worden in de organisatie. Bijvoorbeeld door het te combineren met werkoverleggen, functioneringsgesprekken en er open over te communiceren. Zorg dat het onderdeel van het DNA van de organisatie wordt.

2. Maatwerk

Elke organisatie is anders, daarom is elke DI-aanpak anders.

3. Draagvlak

Op elk niveau van de organisatie is draagvlak nodig voor een succesvolle implementatie. Alleen zo wordt namelijk de bereidheid gevonden om tijd en geld te investeren.

4. Communicatie

Ter ondersteuning is een goed communicatieplan met positieve insteek nodig. Hiermee breng je DI onder de aandacht en wordt de urgentie gevoeld.

5. Cultuur

Duurzame inzetbaarheid is vaak nieuw terrein. Daarom is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin het normaal is om te innoveren en te experimenteren.

6. Intrinsieke motivatie

Dit is de kern van de eigen regie. Een medewerker moet de urgentie en de zin voelen om ermee aan de slag te gaan.

7. Persoonlijke begeleiding

Niet iedere medewerker voelt meteen de noodzaak om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Daarnaast is persoonlijke begeleiding belangrijk.

8. Lange adem

Het kan een poos duren voordat positieve effecten zichtbaar worden. Realiseer je dat.

Door je bewust te zijn van deze factoren kan je organisatie duurzame inzetbaarheid tot een succes maken.

(bron:Capgemini)

Succesfactoren duurzame inzetbaarheid (1) (1)

Duurzame inzetbaarheid meten

Misschien sta jij na het lezen van deze pagina te popelen om duurzame inzetbaarheid te meten. Hoe doe je dat? Wat is de meest effectieve manier om het te meten?

Cyclus duurzame inzetbaarheid meten

De meest eenvoudige manier is door een vragenlijst, of medewerkersonderzoek in te zetten. In deze vragenlijst kun je heel specifiek vragen naar onderdelen van duurzame inzetbaarheid. Hiermee weet je heel precies hoe duurzaam inzetbaar je medewerkers zijn.

Aan de hand hiervan kun je maatregelen bedenken. Hoe je lage scores op duurzame inzetbaarheid dus kunt verbeteren.

Wij adviseren om enige tijd daarna een effectmeting te houden. Zo zie je óf en in hoeverre je maatregelen geholpen hebben.

Hier lees je meer over het meten van duurzame inzetbaarheid.

Maak duurzame inzetbaarheid meetbaar met KPI’s

Wanneer is iets een succes? En hoe meet je dat? Dat doe je met Key Performance Indicators (KPI’s).

Een KPI voor DI geeft een indicatie hoe jouw organisatie zich ontwikkelt. Vaak is het een exact cijfer, maar het kan ook een percentage zijn.

Om een KPI te gebruiken begin je met het opstellen van een meetbaar doel. Wat wil je bereiken op DI gebied? En welke indicator hoort daar bij?

Twee soorten KPI’s

Harde KPI’s zijn duidelijk zichtbaar voor de organisatie. Denk aan het verzuimpercentage of het percentage medewerkers dat doorstroomt. Vaak zijn deze gegevens al beschikbaar.

Zachte KPI’s zijn minder makkelijk te zien of nog niet beschikbaar. Hier zit niet gelijk een duidelijk getal aan vast, zoals bij het percentage ziekteverzuim. Werkgeluk ervaart bijvoorbeeld iedere werknemer anders.

Hoe je een KPI precies ontwikkelt en hoe je het verbetert leggen we uit in onze blog.

Maak duurzame inzetbaarheid meetbaar

Met Bentlie geef je richting aan je aanpak op duurzame inzetbaarheid:

 • Je hebt alle handvatten om de succesfactoren te waarborgen
 • Meet je je aanpak op duurzame inzetbaarheid KPI’s
 • Geef je sturing door een overzichtelijk dashboard
Kopie van Bentlie Platform 1000x1000

Draagvlak creëren met eigen regie

Werken aan duurzame inzetbaarheid vraagt vaak om gedragsverandering. Eigenaarschap en zelfregie zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.

De Sociaal Economische Raad (SER) benoemt 3 pijlers voor eigen regie: richting, ruimte en ruggesteun

3 Pijlers van eigen regie

In onze blog gaan we hier verder op in. Maar het komt er op neer dat je duurzame inzetbaarheid onder de aandacht brengt, instrumenten aanreikt, ruimte geeft en duurzame inzetbaarheid bespreekbaar maakt.

Hoe eigen regie precies werkt lees je in onze blog →

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid vanuit de overheid

De overheid is er veel aan gelegen om deelname aan de arbeidsmarkt hoog te houden, of zelfs te verhogen. Dit komt door de maatschappelijke relevantie voor DI.

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd. Deze loopt van 2021 tot en met 2025.

Voor de MDIEU stelt de overheid € 964 miljoen beschikbaar. Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

In onze blog leggen we uit hoe de MDIEU werkt.

Hoe zet je duurzame inzetbaarheid in?

Hoe geef je medewerkers snel en volledig inzicht in hun inzetbaarheid? En hoe bied je ze maatregelen en interventies? Dit kan met onze Duurzame Inzetbaarheid Scan.

Onze gebruiksvriendelijke online software biedt medewerkers een gepersonaliseerd interventieaanbod. Jij stelt het aanbod eenvoudig samen in je eigen online interventieportaal.

Met Bentlie heb jij alles in handen om direct te beginnen met duurzame inzetbaarheid. Wij bieden de technologie, knowhow en ondersteuning om van duurzame inzetbaarheid een succes te maken.

Eerst eens sparren over duurzame inzetbaarheid? Plan vrijblijvend een videogesprek in met een van onze productspecialisten.

Handige links

Gerelateerd

Meer kennis over duurzame inzetbaarheid

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid? Download dan onze gratis documenten. Ze helpen je op weg naar duurzame inzetbaarheid in je eigen organisatie

Klaar om duurzame inzetbaarheid te verbeteren?

Plan een gratis demo in de agenda van een van onze productspecialisten.