Bentlie Blog

Delen

Eigen regie op duurzame inzetbaarheid: hoe doe je dat?

Eigen regie is een veelgebruikte term bij duurzame inzetbaarheid. Maar wat is eigen regie precies? En hoe geef je medewerkers eigen regie?

De betekenis van eigen regie

Eigen regie betekent dat werknemers zelf keuzes kunnen maken. En actie kunnen ondernemen op deze keuzes. Zo kunnen werknemers zelf vorm geven aan hun loopbaan en ontwikkeling.

Vaak is daar gedragsverandering voor nodig. Gelukkig is eigen regie ontwikkelbaar, stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). En in een stimulerende werkomgeving nemen werknemers vaker eigen regie.

Eigen regie heeft betrekking op deze competenties:

 • keuzes durven maken
 • actie hierop ondernemen
 • verantwoordelijkheid voor hun keuzes nemen

Hoe helpen wij jou daarbij?

Wij hebben software gemaakt zodat jij direct goed bezig kan gaan met eigen regie en duurzame inzetbaarheid. Deze onderwerpen vragen vaak om maatwerk. Ons platform is daar helemaal op ingericht.

Onze software stelt je medewerkers in staat om inzetbaarheid te meten, keuzes te  maken en actie ondernemen en verantwoordelijkheid voor hun keuzes te nemen. Met onze software help je medewerkers dus bij hun eigen regie.

Ja, ik wil de software bekijken!

Hoe bevorder je eigen regie nou eigenlijk?

Er zijn drie pijlers voor eigen regie.

 • Richting
 • Ruimte
 • Ruggesteun

drie pijlers eigen regie

1. Richting

Je kunt een beeld van de toekomst schetsen. Hoe ziet de toekomst van de organisatie en werk eruit? Veranderende taken en technologie hebben veel invloed op werk. Leg uit welke consequenties dit heeft

Breng deze veranderingen in kaart en koppel ze aan competenties en behoeften van medewerkers. Hiermee kun je samen met medewerkers richting geven aan ontwikkeling.

Maak de veranderende situatie, de competenties en het ontwikkelplan bespreekbaar. Geef ook de noodzaak aan. Hiermee creëer en stimuleer je namelijk draagvlak bij je medewerkers.

2. Ruimte

Medewerkers moeten de ruimte hebben om eigen regie te kunnen nemen. Stel tools beschikbaar, maak tijd vrij en stel budget ter beschikking. Pas ook werk aan op eigen regie.

Dat kan bijvoorbeeld door:

 • geef autonomie in werk
 • pas job crafting toe
 • creëer uitdagingen

Dit zorgt ervoor dat medewerkers eerder eigen regie nemen. Ook de prikkel om te ontwikkelen en meer betrokkenheid te tonen neemt toe.

3. Ruggensteun

Het steunen van leidinggevenden, HR en collega’s is onmisbaar voor eigen regie. Creëer een (werk)omgeving die ontwikkeling aanspoort.

Dit heeft een zelfversterkend effect. Je zult zien dat medewerkers zich meer, beter, en sneller ontwikkelen als ze positieve leerervaring hebben.

Hier ligt vooral een rol voor leidinggevende. Zij kunnen minder gemotiveerde medewerkers motiveren om eigen regie te nemen. Maar ruggensteun kan ook werken met bijvoorbeeld een buddysysteem of via HR.

Stappenplan eigen regie op duurzame inzetbaarheid

Met deze 5 stappen ga je aan de slag met eigen regie:

 1. Werk procesmatig en met cycli. Voer bijvoorbeeld elk half jaar een meting uit onder je medewerkers. Of voer halfjaarlijks gesprekken met ze. Zo geef je medewerkers inzicht en kunnen ze direct actie ondernemen
 2. Start met een organisatorische nulmeting. Kijk hoe je organisatie nu tegen duurzame inzetbaarheid aankijkt. Welke maatregelen worden al genomen? Onze gratis download ‘Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid’ helpt je hierbij.
 3. Start met een nulmeting onder medewerkers. Bijvoorbeeld met een tevredenheidsonderzoek. Kijk wat zij goed vinden gaan en wat er beter kan.
 4. Kijk naar voorbeelden van andere bedrijven. Wat doen zij al? Bekijk onze maatregelen pagina’s voor inspiratie voor maatregelen. Je kunt ze direct gebruiken.
 5. Begin en vier successen. Duurzame inzetbaarheid en eigen regie is vaak een kwestie van gewoon doen!

Hoe helpen wij jou daarbij?

Wij hebben onze software gemaakt zodat jij direct goed bezig kan gaan met eigen regie en duurzame inzetbaarheid. Deze onderwerpen vragen vaak om maatwerk. Ons platform is daar helemaal op ingericht.

Heb je vragen? Neem dan gewoon contact op.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.