Bentlie Blog

Delen

Het huis van werkvermogen: wat is dat precies?

Het huis van werkvermogen is een model dat de factoren beschrijft die invloed hebben op de inzetbaarheid van werknemers. Het bestaat uit 7 factoren. Het wordt vaak gebruikt voor duurzame inzetbaarheid.

Het huis van werkvermogen (1)-1

Wat is het huis van werkvermogen?

Het model beschrijft de relatie tussen individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. Het biedt handvatten om de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers op peil te houden.

De Finse Prof. Dr. Juhani Ilmarinen maakte het oorspronkelijk voor een sterk vergrijzende beroepsbevolking.

Het huis van werkvermogen beschrijft in totaal 7 factoren:

Allereerst 4 verdiepingen:

  1. gezondheid
  2. competenties
  3. normen en waarden
  4. werk

Daarnaast zijn er 3 omgevingsfactoren:

  1. familie
  2. vrienden
  3. maatschappij.

De invloed van de verdiepingen op het werkvermogen is direct. De invloed van de omgevingsfactoren is indirect.

Voor een goede inzetbaarheid is het belangrijk dat de 4 verdiepingen in balans zijn. Iedere verdieping heeft namelijk invloed op de andere verdiepingen.

We lichten de verdiepingen en omgevingsfactoren hieronder verder toe.

De vier verdiepingen van het huis

1. Gezondheid

De begane grond van het huis van werkvermogen gaat over de gezondheid van werknemers. Dit vormt het fundament van een goed werkvermogen.

Onder gezondheid verstaan we de lichamelijke en psychische gezondheid. Ook de mate waarin iemand zich prettig voelt in de omgeving door contacten met anderen, ook wel het sociale functioneren genoemd, valt hieronder.

2. Competenties

De eerste verdieping van het huis gaat over competenties. Het gaat hier om competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de huidige en toekomstige functie.

Ook kennis en vaardigheden vallen onder deze verdieping.

De competenties, kennis en vaardigheden zijn aan verandering onderhevig. Want werk en functies veranderen tegenwoordig snel.  Daarom is het handig om job crafting toe te passen. Oftewel het werk naar inzicht van de medewerker aan te passen.

Maar ook door de medewerkers zich continu te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen, trainingen of opleidingen.

De veranderingen in een functie of organisatie volgen elkaar steeds sneller op. Daarom neemt het belang van deze verdieping toe.

3. Normen en waarden

De normen en waarden van werknemers vormen een belangrijk deel van de organisatiecultuur. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om waardigheid, waardering, respect en rechtvaardigheid.

Doordat dit invloed heeft op de binding met de organisatie, motivatie en betrokkenheid kan dit van invloed zijn op de eerste verdieping eronder, de competenties. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zullen eerder geneigd en bereid zijn zich te ontwikkelen.

4. Werk

De verdieping ‘werk’ gaat over het werk zelf en alle bijbehorende aspecten. Bijvoorbeeld de werkinhoud, omstandigheden, omgeving en organisatie.

Management bevindt zich ook op deze verdieping omdat zij van grote invloed is op het werkvermogen. Bijvoorbeeld door trainingen te faciliteren, werknemers te motiveren en door een veilige werkomgeving te creëren.

De drie omgevingsfactoren

Naast de invloed die de verdiepingen van het huis op medewerkers hebben, spelen omgevingsfactoren ook een rol.

Vrienden en familie zijn bijvoorbeeld van invloed op het sociale functioneren van de verdieping ‘gezondheid’.

En maatschappelijke factoren zoals de toenemende mate van digitalisering, cultuur en globalisering hebben ook invloed hebben op het huis van werkvermogen.

Het huis van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid

Als alle verdiepingen op orde zijn, is het werkvermogen, en dus de duurzame inzetbaarheid, van een werknemer goed. Wanneer het werkvermogen laag is, kun je analyseren op welke verdieping het ‘fout’ gaat.

Zo nodig kun je dan passende maatregelen treffen.

Op deze manier waarborg je duurzame inzetbaarheid.

Een voorbeeld:

een medewerker geen lol meer heeft in zijn functie. Intern kun je een andere functie zoeken. Dit noemen we arbeidsmobiliteit.

Meer maatregelen voor duurzame inzetbaarheid vind je op onze pagina maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Aan de slag

Hopelijk weet je nu meer over het huis van werkvermogen. En kun je er mee aan de slag. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Dat is een heel geschikt middel om werkvermogen te achterhalen.

Heb je vragen? Neem dan contact op.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.