Bentlie Blog

Delen

Waarom duurzame inzetbaarheid? Dit levert het op.

1. De lifecycle van medewerkers 

Duurzame inzetbaarheid begint volgens ons al bij het selectieproces. Tegenwoordig wordt het steeds belangrijker om kandidaten vanuit meerdere oogpunten te screenen tijdens het selectieproces. HR-professionals kijken niet alleen naar de kennis en vaardigheden, maar ook naar competenties (bijvoorbeeld: flexibiliteit, continue leren en openstaan voor veranderingen) en drijfveren van kandidaten.

Juist die persoonlijke eigenschappen en het ontwikkelpotentieel van kandidaten moeten tijdens het selectieproces gedetailleerd in kaart worden gebracht om de perfecte match met de organisatie te vinden, voor nu en voor de toekomst. Met behulp van online assessment vergroot je de voorspellende waarde van kandidaten en kun je kandidaten dus objectiever beoordelen. Zijn kandidaten wel toekomstproof?

Vergeet daarbij ook niet dat de AOW-leeftijd waarschijnlijk zal blijven stijgen. Duurzame inzetbaarheid biedt de juiste ondersteuning aan het feit dat medewerkers steeds langer moeten doorwerken.

2. Minder ziekteverzuim en minder ziektekosten

Een onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het medewerkerstevredenheidsonderzoek, ook wel MTO genoemd. Met MTO meet en monitor je het werkgeluk van medewerkers. Met de resultaten kun je het werkgeluk en werkplezier vergroten, bijvoorbeeld door structureel een teamactiviteit te plannen. Een gelukkige medewerker die ‘s ochtends vrolijk de auto instapt om te gaan werken, kan een goede pijler van werkgeluk zijn.

Bovenal ontstaat er vaak een betere werksfeer. Het werkgeluk en de werksfeer hebben niet alleen een positief effect op andere medewerkers, maar ook op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jouw medewerkers. Gelukkige medewerkers zullen zich minder snel “zomaar” ziek melden. Dit resulteert in een lager ziekteverzuimpercentage en teruggedrongen ziektekosten.

3. De performance van medewerkers verbetert

Ook verbetert de arbeidsproductiviteit van medewerkers als gevolg van duurzame inzetbaarheid. De performance van gelukkige medewerkers is hoger. Dit komt doordat je medewerkers inzet op basis van hun talenten en hun motivatoren.

Als organisatie creëer je in de functie ruimte voor medewerkers om toe te passen wat hen drijft en waar ze goed in zijn. Hierdoor zorg je dat medewerkers op de juiste plek in de organisatie zitten.Met de inzet van duurzame inzetbaarheid transformeer je tevreden medewerkers in bevlogen medewerkers. Bevlogen medewerkers hebben dan weer een positief effect op het bedrijfsimago.

4. Besparen op acquisitie- en ontslagkosten

In een tijd van arbeidskrapte heeft duurzame inzetbaarheid een beduidende toegevoegde waarde, omdat medewerkers binnen een organisatie kunnen doorstromen. Bovendien weet je bij de doorstroom van medewerkers wat je aan ze hebt. Nieuwe medewerkers kunnen nog wel eens “voor verrassingen” zorgen.

Bovenal behoud je de kennis en expertise van de oudere medewerkers binnen de organisatie. Medewerkers willen en kunnen doorstromen binnen de organisatie wat acquisitiekosten bespaart. Je hoeft ook geen afscheid te nemen van medewerkers om “ruimte te maken” voor ander talent, omdat je het talent vaak al in huis hebt.

Je moet alleen inzichtelijk maken welke medewerkers over welke (ook onbewuste) talenten beschikken. Door duurzame inzetbaarheid heb je dus ook meer grip op de in- en doorstroom van medewerkers.

Hoe kan ik duurzame inzetbaarheid inzetten?

Om duurzame inzetbaarheid zo efficiënt mogelijk in te zetten, zul je soms tooling nodig hebben om de performance en ontwikkeling van kandidaten, medewerkers en organisaties te meten en te monitoren.

Met onze software breng je inzicht in duurzame inzetbaarheid van medewerkers en monitor je de ontwikkelingen. Tegelijkertijd biedt de software automatisch passende maatregelen aan.

Heb je vragen? Neem dan contact op.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.