Bentlie blog

Een mooi voorbeeld van duurzame inzetbaarheid in de praktijk

Voorbeelden van duurzame inzetbaarheid spreken meer dan theoretische beschouwingen. In dit voorbeeld laten we de kracht zien van de combinatie van duurzame inzetbaarheid data en andere HR key performance indicators (KPI’s).

Juist deze combinatie geeft concrete informatie over hoe je effectief aan duurzame inzetbaarheid kunt werken. Lees hier hoe dit voorbeeld in de praktijk van duurzame inzetbaarheid onze opdrachtgever de weg wees naar verbetering.

Data duurzame inzetbaarheid (1)

 

Duurzame inzetbaarheid data gecombineerd met tien KPI’s

Een organisatie met ruim zeshonderd medewerkers heeft de HRorganizer duurzame inzetbaarheid scan (DI-scan) bij haar medewerkers uitgezet. Daarnaast werden ons data met betrekking tot de volgende 10 KPI’s ter beschikking gesteld:

 1. Beoordeling van werknemers door leidinggevenden in 2020
 2. Verzuim
 3. Aantal medewerkers per team
 4. Verhouding Man – vrouw
 5. Gemiddeld omvang dienstverband (Fte) per medewerker
 6. Gemiddelde leeftijd
 7. Gemiddeld aantal dienstjaren
 8. Aandeel/percentage flex Fte
 9. Meeruren per team medewerker
 10. Uitstroompercentage

Op verzoek van de organisatie analyseerden we de combinatie van deze twee datasets: data uit de DI-scan en de dataset met tien HR-performance indicatoren.

 

De analyse van de data

We hebben in onze analyse de samenhang vastgesteld tussen:

 • de 10 HR-KPI’s onderling
 • 10 HR-KPI’s met de 4 hoofdgroepen van duurzame inzetbaarheid
  • motivatie & betrokkenheid
  • balans werk-privé
  • vakkennis & vaardigheden
  • gezondheid & vitaliteit
 • 10 KPI’s met de 25 afzonderlijke items van de DI-scan.

 

Resultaten van de analyse

We vonden maar liefst 67 relevante correlaties. Een aantal daarvan waren voor de hand liggend, een aantal niet. Het zou te ver voeren om alle correlaties te bespreken. We geven vijf voorbeelden van maatregelen voor duurzame inzetbaarheid die concreet uit deze analyse volgden.

 1. Teams met een relatief hoog verzuim scoren laag op items met betrekking tot vakkennis en vaardigheden. Gerichte opleiding en training zullen verzuim terugdringen.
 2. Opleiding en training zouden ook de gemiddelde performance-score doen stijgen. Er is een positieve correlatie tussen vakkennis & vaardigheden en de beoordeling van werknemers door leidinggevenden in 2020.
 3. Ook mantelzorg leidde tot verzuim. Maatregelen voor het kunnen combineren van mantelzorg en werk zouden in een scan specifiek aan de mantelzorgers aangeboden kunnen worden. Kortom; aanbieden van maatregelen aan een individueel antwoord.
 4. Verlaag verzuim door aandacht voor kleinere teams en ouderen met betrekking tot (mogelijkheid tot) persoonlijke ontwikkeling.
 5. Teams met een hoog uitstroompercentage lijken een behoorlijk ‘sfeer probleem’ te hebben. Maak dit bespreekbaar.

 

Maak jouw business case voor duurzame inzetbaarheid op basis van data

Met de DI-scan krijg je een goed beeld van de sterke en minder sterke punten van duurzame inzetbaarheid van jouw organisatie. De combinatie van deze data met andere HR-KPI’s geven je precies aan hoe je er het meest effectief aan kunt werken.

In dit voorbeeld worden relaties gevonden met duurzame inzetbaarheid data en performance, verzuim en uitstroompercentages. Daar kun je concrete bedragen aan verbinden. Daarmee zitten ook de overige leden van het managementteam op het puntje van hun stoel als het over duurzame inzetbaarheid gaat.

 

DI-scan inzetten

Wil je ook onze DI-scan inzetten in je organisatie? Op deze pagina lees je meer over de DI-scan.