Kennispagina

Vitaliteit in organisaties

Wat is dat eigenlijk precies? En hoe verbeter je vitaliteit succesvol in je organisatie?

Inhoud

Hoofdstuk 1

Introductie

Vitaliteit is een steeds vaker genoemd onderwerp in organisaties. Want vitaal zijn levert zowel de werknemer als de werkgever een hoop op. Meer plezier en minder verzuim bijvoorbeeld.

Maar weet jij wat het eigenlijk betekent? En wat de voordelen precies zijn? Of hoe je er mee aan de slag gaat? We leggen het uit op deze pagina.

Hoofdstuk 2

Wat is vitaliteit?

Definitie van vitaliteit

Vitaliteit bestaat uit drie pijlers: energie, motivatie en veerkracht. Deze pijlers betekenen het volgende:

  • energie: de mate waarin een persoon zich fysiek en mentaal sterk voelt. Energie, vooral het fysieke gedeelte ervan, is is nauw verwant aan de term gezondheid.
  • motivatie: het stellen en nastreven van levensdoelen.
  • veerkracht: De mate waarin iemand in staat is om met tegenslagen om te gaan, ze te verwerken en overkomen.

 

TNO en RIVM definiëren vitaliteit als volgt:

“Vitaliteit omvat de dimensies energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen, en veerkracht door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan”.

Werk jij of jouw organisatie aan de energie, motivatie of veerkracht van je medewerkers? Dan werk je meteen aan de vitaliteit van de organisatie.

Het verschil tussen Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Wij zien vitaliteit als onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit vormt met de onderwerpen werk & loopbaan, werk-privé balans, geldzaken en ontwikkeling het begrip duurzame inzetbaarheid.

Werken aan vitaliteit betekent dus automatisch werken aan duurzame inzetbaarheid. De term gezondheid hangt nauw samen met vitaliteit. In onze producten spreken wij daarom dus van gezondheid & vitaliteit.

In de afbeelding hiernaast wordt dat goed duidelijk. Gezondheid & vitaliteit is slechts 1 van de 5 onderdelen van duurzame inzetbaarheid.

Termijn

Duurzame inzetbaarheid heeft ook een langere tijdshorizon dan vitaliteit. Het gaat over de langere termijn (duurzaam betekent lang durend volgens de Van Dale). Vitaliteit is sterker op het ‘nu’ gericht.

Wil je weten wat duurzame inzetbaarheid precies betekent? Dan raden we je aan om onze kennispagina duurzame inzetbaarheid te lezen.

Vitaliteit en inzetbaarheid meten & verbeteren

  • Geef medewerkers inzicht in vitaliteit en inzetbaarheid
  • Een gepersonaliseerd interventieaanbod
  • Dashboard om het overzicht te bewaren
DI-scan illustratie (1) (1)
Hoofdstuk 3

Waarom is vitaliteit belangrijk?

Vitale medewerkers zijn levenslustiger en werken daardoor met meer plezier en energie. Daardoor zitten ze niet alleen zelf beter in hun vel, ze hebben ook een positief effect op collega’s.

Ze zijn dus productiever en leveren betere organisatieresultaten. De binding met de organisatie neemt daardoor toe. Vitaliteit faciliteren is daarom voor zowel werknemers als werkgevers onmisbaar.

Bedenk maar eens: om productief te zijn moet je goed in je vel zitten. En je moet het werk ook fysiek aankunnen.

Hoofdstuk 4

Vitaliteit op het werk

Een werknemer kan zelf een bijdrage leveren aan zijn vitaliteit. Bijvoorbeeld door gezond te eten en genoeg te bewegen. Vitale medewerkers zijn ook waardevollere medewerkers voor de organisatie. Dus zijn uitgaven in vitaliteit geen kosten, maar investeringen.

Dat noemen we vitaliteit op de werkvloer. In dat geval gaat het vooral om een gezonde werkomgeving voor je medewerkers te verzorgen. Bijvoorbeeld door ergonomische bureaustoelen te verzorgen. Of door een gezonde lunch aan te kunnen bieden.

Verder lezen: lees hier verder over vitaliteit op de werkvloer.

Vitaliteit en inzetbaarheid meten & verbeteren

  • Geef medewerkers inzicht in vitaliteit en inzetbaarheid
  • Een gepersonaliseerd interventieaanbod
  • Dashboard om het overzicht te bewaren
DI-scan illustratie (1) (1)
Hoofdstuk 5

Hoe verbeter je de vitaliteit van je medewerkers?

Alleen ergonomische stoelen en gezond eten is helaas niet voldoende. Om écht de vitaliteit te verbeteren zul je meer moeten doen.

Veel werknemers zullen al het een en ander aan vitaliteit doen. Maar juist de medewerkers die om de een of andere reden minder vitaal zijn, zijn moeilijk in beweging te brengen. Om te weten wat je hiervoor kunt verbeteren moet je eerst verbeterpunten achterhalen.

Stappenplan

We maakten voor duurzame inzetbaarheid een stappenplan. Deze is ook uitstekend bruikbaar voor vitaliteit.

Download het stappenplan hier >

Om te beginnen zijn er in veel organisaties al cijfers over vitaliteit en inzetbaarheid beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan cijfers over verzuim en personeelsverloop.

Je kunt er ook aan denken om je medewerkers naar vitaliteit te vragen. Dit werkt ongeveer hetzelfde als een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Onderzoek naar vitaliteit

Gelukkig kun je vitaliteit meten. Daarmee kun je heel precies de verbeterpunten in je organisatie achterhalen.

Het is belangrijk om volledige anonimiteit te garanderen aan je medewerkers. Anders blijft het aantal respondenten logischerwijs laag. En de respondenten die je wel hebt geven vooral sociaal wenselijke antwoorden.

Het onderzoek naar vitaliteit kun je heel eenvoudig uitvoeren met onze Duurzame Inzetbaarheid Scan. Deze bevat standaardvragen over vitaliteit en is volledig anoniem. Helemaal handig is dat de werknemer direct tips krijgt die passend zijn bij de situatie. Jij kunt zelf jouw tips en adviezen koppelen aan de vragen!

Lees hier meer over onze Scan >

KPI’s vitaliteit

Met de antwoorden uit een dergelijk onderzoek weet je precies waar je staat. Je hebt nu je nulmeting. Aan de hand hiervan stel je kwantitatieve doelen om vitaliteit en inzetbaarheid te verbeteren. Hoe je dat doet? Met KPI’s (Key Performance Indicator). Dat leggen we uit in onze blog.

Onze producten helpen je bij vitaliteit

Klaar om vitaliteit te verbeteren?

Plan een gratis demo in de agenda van een van onze productspecialisten.