Bentlie Blog

Delen

De schijf van vijf voor duurzame inzetbaarheid

Hoe maak je duurzame inzetbaarheid tot een succes? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een zogenaamde ‘schijf van vijf’ voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld.

De schijf van vijf zorgt voor de verankering van duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Anders gezegd: het zijn de succesfactoren voor een correcte, langdurige implementatie van duurzame inzetbaarheid.

We schreven eerder al in een blog over onze drie stappen van het inzetten duurzame inzetbaarheid: willen, kunnen & doen. Deze pijlers omvatten grof gezegd het volgende:

  • willen: het commitment om duurzame inzetbaarheid in te zetten in de organisatie;
  • kunnen: de middelen en capaciteiten om duurzame inzetbaarheid te implementeren;
  • doen: duurzame inzetbaarheid daadwerkelijk in de organisatie inzetten.

Deze schijf van vijf gaat vooral over één van de pijlers die we benoemden: doen.

Waaruit bestaat de schijf van vijf?

De schijf van vijf bestaat uit de schijven betrokkenheid, organisatie, gezondheid, ontwikkeling en APK.

Schijf van vijf duurzame inzetbaarheid (2) (1) (1)

1. Motivatie & Betrokkenheid

Geef medewerkers inzicht in het bedrijf en wat zij daar zelf aan bijdragen. Laat ze meedenken in besluitvorming en het bedenken van ideeën. Ook door het vragen en geven van feedback neemt het gevoel van betrokkenheid bij de organisatie toe.

Daarmee presteren ze beter en hebben ze meer zin in het werk. Het bijkomend gevolg is dat ze minder vaak ziek zijn. Dit creëert een win-winsituatie voor werknemer en organisatie.

2. Organisatie

Je kunt medewerkers een handje helpen door werk goed te organiseren en werknemers te ondersteunen. De rol van de leidinggevende is werknemers in staat te stellen werk optimaal uit te kunnen voeren.

Maak werkinhoud inspirerend en zorg voor voldoende verantwoordelijkheid en afwisseling in een functie. Probeer zoveel mogelijk dubbel werk en onnodige papieren rompslomp te voorkomen. Hiermee neemt het plezier in de functie toe.

3. Gezondheid & vitaliteit

Werken aan gezondheid verlaagt ziekteverzuim. Minder ziekteverzuim betekent dat de productiviteit toeneemt.

Stimuleer daarom een gezondere levensstijl. Dit kun je bijvoorbeeld doen door sporten aan te moedigen, stress te reduceren en te ondersteunen in het stoppen met roken.

Op onze pagina met maatregelen voor duurzame inzetbaarheid vind je nog veel meer voorbeelden.

4. Ontwikkeling

Ontwikkeling is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid, vooral op de lange termijn. Het geeft de werknemer aansluiting met de organisatie van de toekomst. Oftewel: het stimuleert de (interne) mobiliteit.

Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe de organisatie en functies er in de toekomst uitziet, zodat je weet welke kennis en vaardigheden in de toekomst nodig zijn. Deel deze visie met werknemers en stel ze in staat zich te ontwikkelen. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld opleidingen of cursussen aan te bieden.

5. APK

De laatste schijf in de schijf van vijf is de APK. Onderzoek periodiek hoe het gesteld is met de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit waarborgt aandacht voor het onderwerp en de ontwikkelingen hierin. Met de uitkomst kun je het gesprek met medewerkers aangaan over hun motivatie, de organisatie, gezondheid en ontwikkeling.

Om deze APK uit te voeren kun je bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Op deze pagina kun je daar meer over lezen.

Meer over duurzame inzetbaarheid?

Op onze themapagina over duurzame inzetbaarheid vind je meer informatie over dit onderwerp.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.