Bentlie Blog

Delen

Medewerkerstevredenheid verhogen

Personeel behouden, toptalent aantrekken en productiviteit verhogen, dat wil elke organisatie. Maar hoe doe je dat? Het verhogen van de medewerkerstevredenheid is een goede stap om deze doelen te bereiken.

Bepaal de focus

Om de medewerkerstevredenheid te verhogen, moet je eerst weten waar de verbeterpunten liggen. Hoe tevreden zijn je medewerkers? Wat kan er volgens hen nog beter?

Bepaal welke thema’s binnen jouw organisatie belangrijk zijn. Onderzoek niet te veel thema’s tegelijk. Als je dit wel doet, worden de vragenlijsten (te) lang. Je verliest dan respons.

Bekijk eerst eens een paar thema’s. Bijvoorbeeld:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Werkbelasting
 • Werktevredenheid

Nu je helder hebt waar de focus ligt, ga je aan de slag met het meten ervan.

Meet hoe de medewerkerstevredenheid nu is

Aan de hand van de gekozen thema’s stel je vragen op. Let wel op dat je kiest voor meerkeuzevragen zoals een 5 puntsschaal, ook wel likertschaal genoemd. Zo blijven de resultaten meetbaar.

Je kan ook de optie geven om een antwoord toe te lichten. Dan kunnen je collega’s ook hun eigen thema’s benoemen waar jij je misschien niet bewust van was.

Lees hier meer over het meten van medewerkerstevredenheid.

Laten we het voorbeeld verder uitwerken aan de hand van de gekozen thema’s.

Bijvoorbeeld:

Arbeidsvoorwaarden

 • Ik ben tevreden over mijn werktijden
 • Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn baan kan behouden
 • Ik ben tevreden met de beloning die ik voor mijn werk ontvang
 • De zwaarte van mijn werk en de beloning zijn met elkaar in overeenstemming

Werkomstandigheden

 • Ik hoef niet vaak over te werken
 • Er blijft vrijwel nooit werk liggen waar ik niet aan toekom
 • Ik kan mij buiten het werk voldoende ontspannen
 • De organisatie doet er alles aan om de werkdruk binnen de perken te houden

Werktevredenheid 

 • Ik ga met plezier naar mijn werk
 • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken
 • Ik krijg voldoende kans om te doen waar ik goed in ben
 • Ik heb het gevoel dat ik zinvol werk doe

Een compleet onderzoek is natuurlijk uitgebreider. Maar nu heb je in ieder geval een beeld van hoe het eruit kan zien.

Analyseer de resultaten

Het welbevinden en de behoeften verschillen van individu tot individu, maar ook per team, per afdeling of per vestiging. Wat in team A speelt hoeft in team B helemaal geen issue te zijn.

Het is dus van groot belang om een goede analyse van de resultaten te kunnen maken. Hiervoor moet op verschillende manieren gefilterd kunnen worden.

Tip: bedenk je filter-wensen voordat je de vragenlijst uitzet.

Maak daarom een inventarisatie op verschillende groepen mensen, teams, projectgroepen, afdelingen, vestigingen, enz.

Nu kun je aan de hand van de resultaten precies zien welke groep waar behoefte aan heeft. Zo weet je waar de verbeterpunten liggen.

Verhoog de medewerkerstevredenheid

We kunnen je natuurlijk standaard tips geven om de medewerkerstevredenheid te verhogen. Maar kijk eerst eens wat naar voren is gekomen uit je onderzoek.

Maak op basis van de analyse een overzicht van de te verbeteren punten. Prioriteer deze punten, ga vervolgens na welke acties direct ondernomen moeten worden.

Als blijkt dat er een hoge werkdruk wordt ervaren, dan weet je dat dit prioriteit heeft.
Maak hier een plan voor en implementeer deze acties bij de juiste medewerkers.

MTO continu meten en monitoren

Na het implementeren van een verbeterplan is het noodzaak om te achterhalen of deze effect hebben gehad. Daarvoor is een vervolgmeting nodig.

De ideale uitkomst is dat je het effect van je acties ziet. Soms komen in deze vervolgmeting veel meer punten naar voren die actie vereisen. Dat is positief.

Je zult zien, als je op de juiste manier acties hebt ondernomen, zorgt dit voor een sneeuwbaleffect.

Je medewerkers voelen zich gehoord, ze hebben gezien dat er iets met hun feedback gedaan wordt. Ze zullen zich vrijer voelen om zich uit te spreken en daardoor makkelijker punten naar voren brengen.

Continue meten, het opstellen van verbeterplannen en implementatie hiervan leiden uiteindelijk tot gelukkigere medewerkers.

Aan de slag

Hopelijk weet je nu beter hoe je de medewerkerstevredenheid kun verhogen. Met een medewerkersonderzoek kun je eenvoudig meten en monitoren. Succes!

Heb je vragen? Neem dan contact op.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.