Bentlie Blog

Delen

Checklist medewerkers­tevredenheids­onderzoek

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek verbeter je de werkbeleving en tevredenheid. En je voorkomt te hoge werkstress, burn-outs en verzuim. Het is dus een goed idee om snel te beginnen met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

medewerkerstevredenheidsonderzoek invullen

Weet je niet goed waar en hoe je moet beginnen? We hebben een checklist voor je gemaakt. Zo vergeet je niets.

Download hier onze checklist / stappenplan in pdf.

Checklist MTO

 1. Stel het doel en de thema’s vast
 2. Kies je respondenten
 3. Bepaal de methode
 4. Stel de vragenlijst
 5. Monitor respons
 6. Analyseer resultaten
 7. Evalueer

1. Het doel en de thema’s

Voordat je begint met een MTO stel je doelen vast. Wat wil je bereiken met je onderzoek? Zo geef je richting aan je onderzoek en kun je thema’s opstellen.

Denk aan het verbeteren van de samenwerking van collega’s. Of het verhogen van de werktevredenheid.

Door je te focussen belast je je medewerkers ook niet met onnodig lange vragenlijsten.

2. Respondenten in je organisatie kiezen

Stap 2 in onze checklist is het kiezen van je respondenten. Dat doe je aan de hand van de doelen en thema’s die je opgesteld hebt. Zo kun je je richten op functie of teams.

Denk maar eens aan een stelling als “Ik ben tevreden over het management team / directie”. Deze stelling hoef je het management en directie niet voor te leggen.

Betrek verschillende partijen of collega’s om er zeker van te zijn dat je de juiste groep kiest.

3. Bepaal de methode van het onderzoek

Wil je een kwalitatief of een kwantitatief onderzoek? Neem je persoonlijke interviews af of kies je een online MTO? De afwegingen van deze keuzes hangt af van:

 • doelstellingen en bereik van het onderzoek
 • beschikbare tijd en middelen
 • imago dat je als organisatie wilt uitstralen
 • doelgroep

Welke keuze je ook maakt: het is belangrijk om de drempel laag te maken. Hierdoor zijn medewerkers eerder geneigd om mee te werken aan je onderzoek. En daarmee is je onderzoek betrouwbaarder.

4. Stel de vragenlijst op

In stap 4 van onze checklist stellen we de vragenlijst op. Vraag je af wat je binnen de thema’s precies wil weten. Bijvoorbeeld:

 • Ik word geïnformeerd over wat de organisatie wil bereiken
 • Ik heb een prettig contact met mijn direct leidinggevende
 • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken

Stel de vragen zo op dat ze in de taal van je organisatie en doelgroep zijn. Bedenk ook dat je niet te veel vragen per thema wil stellen. De kans op afhaken is dan groter.

Tip: creëer ruimte om opmerkingen te plaatsen. Zo kan een medewerker uitleg geven bij een antwoord.

Klik hier voor 15 MTO voorbeeldvragen.

5. Monitor de respons

Check gedurende het onderzoek hoe hoog de respons is. Is de respons hoog? Goed gedaan!

Valt de respons tegen? Attendeer mensen er dan op dat ze het MTO kunnen invullen. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door posters op te hangen. Of stuur iedereen nog eens een e-mail.

Online is de respons eenvoudig bij te houden. Bij ons MTO is dit geautomatiseerd en zijn data realtime in te zijn.

6. Analyseer de resultaten

Als je het MTO afrond kun je de resultaten analyseren. Met ons MTO kun je resultaten realtime inzien. En de resultaten zijn inzichtelijk, filterbaar, deelbaar en anoniem beschikbaar.

Aan de hand van de resultaten stel je een verbetertraject op. Hierin staan punten die beter kunnen. Maar vergeet vooral niet om positieve punten te benoemen.

Deel het verbetertraject vervolgens in je organisatie. In ieder geval aan de directie. Maar overweeg om het ook met medewerkers te delen. Zo zien ze dat er wat met hun antwoorden gedaan wordt. De respons op een volgend MTO neemt hiermee toe.

7. Evalueer het traject

Heb je genoeg feedback voor een verbetertraject? En of het voldoende is om de doelen te behalen. Sluiten de antwoorden aan bij jouw aannames? En wat was de ervaring van de respondenten? Bespreek dit samen na met de betrokken partijen.

Denk ook na over wat er goed ging in het traject. En over wat er beter kon.

Wat je nu kunt doen

Je kent de stappen naar een succesvol MTO. Bij Bentlie kun je zelf je medewerkers­tevredenheids­onderzoek uitvoeren, of het door ons laten uitvoeren.

Meer weten over meten met Bentlie?

Bekijk onze software of neem contact op.